PT Time Uz veco versiju
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BN19 • DA19 • DM19 • EE19 • ID19 • IP19 • KM19 • LM19 • MA19 • MD19 • TP19 
BA20 • BN20 • DA20 • DP20 • EE20 • ID20 • IP20 • KM20 • LA20 • LM20 • MA20 • TP20 • UK20 
BA21 • BN21 • BT21 • DA21 • EE21 • ID21 • IPa21 • IPb21 • KM21 • LA21 • LM21 • MAa21 • MAb21 • MR21 • TP21 
BA22 • BN22 • BT22 • DA22 • DP22 • EE22 • ID22 • IPa22 • IPb22 • KD22 • KM22 • LA22 • LM22 • MAa22 • MAb22 • MR22 • TP22 
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas Datorkabineti
Dienas
Pirmdiena
19.septembris
Otrdiena
20.septembris
Trešdiena
21.septembris
Ceturtdiena
22.septembris
Piektdiena
23.septembris

Pirmdiena
26.septembris
Otrdiena
27.septembris
Trešdiena
28.septembris
Ceturtdiena
29.septembris
Piektdiena
30.septembris

Grupa - EE21
No 19.septembra līdz 23.septembrim 2022.
  Pārst.     Pirmdiena,  2022.gada 19.septembris
1 Valsts aizsardzības mācība P.137-S.Širaka/R.Lauga
2 Valsts aizsardzības mācība P.137-S.Širaka/R.Lauga
3 Valsts aizsardzības mācība P.137-S.Širaka/R.Lauga
4 Valsts aizsardzības mācība P.137-S.Širaka/R.Lauga
  Pārst.     Otrdiena,  2022.gada 20.septembris
1 Sports P.sporta zāle-L.Banka
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Sociālās zinības un vēsture P.309-I.Eglīte
4 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos P.008-A.Tūtere
  Pārst.     Trešdiena,  2022.gada 21.septembris
1 Sports P.sporta zāle-L.Banka
2 Sports P.sporta zāle-L.Banka
3 Sports P.sporta zāle-L.Banka
4 "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes " P.312-T.Stjopkina
Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos P.008-A.Tūtere
  Pārst.     Ceturtdiena,  2022.gada 22.septembris
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Dabaszinības P.223-M.Strade
4 Sociālās zinības un vēsture P.309-I.Eglīte
  Pārst.     Piektdiena,  2022.gada 23.septembris
1 "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes " P.312-T.Stjopkina
2 Sports P.sporta zāle-L.Banka
No 26.septembra līdz 30.septembrim 2022.
  Pārst.     Pirmdiena,  2022.gada 26.septembris [šodien]
1 Klases stunda P.008-A.Tūtere
2 Krievu valoda P.315-I.Balode
3 Krievu valoda P.315-I.Balode
4 Matemātika P.318-D.Brakša
  Pārst.     Otrdiena,  2022.gada 27.septembris
1 Latviešu valoda un literatūra P.215-G.Jēgere
2 Latviešu valoda un literatūra P.215-G.Jēgere
3 Fizika P.223-M.Vītola
4 Sociālās zinības un vēsture P.309-I.Egļīte
  Pārst.     Trešdiena,  2022.gada 28.septembris
1 Patstāvīgais darbs
2 Sports P.sporta zāle-L.Banka
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos P.008-A.Tūtere
  Pārst.     Ceturtdiena,  2022.gada 29.septembris
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos P.008-A.Tūtere
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Sociālās zinības un vēsture P.309-I.Egļīte
  Pārst.     Piektdiena,  2022.gada 30.septembris
1 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes A P.319-Ž.Otersone