PT Time Izmēģini jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A14  • AE14  • BA14  • BE14  • D14  • E14  • K14  • L14  • M14  • S14  
A15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • M16  • S16  
A17  • AD17  • ADv17  • Av17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
NEKLĀTIENE
Grupas Lnv17-9
Grupa - L14
Aktuālais pamatsaraksts
no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 19.janvārim
Ir jauns pamatsaraksts no 2018.gada 22.janvāra līdz 2018.gada 26.janvārim
Pārst.     Pirmdiena  
1 Patstāvīgie darbi lopkopība M.Skotele
2 Agronomija v.k.215-S.Audere
3 Sports L.Banka
4 Ražošanas orgznizācija v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     Otrdiena  
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
3 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
4 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     Trešdiena  
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 219-M.Uzuliņš
3 Datortehnoloģijas lauksaimniecībā 219-M.Uzuliņš
4 Agronomija v.k.215-S.Audere
5 Audzinātāja stunda 143-M.Buča
 
Pārst.     Ceturtdiena  
1 Agronomija v.k.215-S.Audere
2 Lauksaimniecības mašīnas v.k.201-V.Kriškalns
3 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
4 Fermu iekārtas un mehanizācija-T v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     Piektdiena   Izmaiņas - 19.janvāris 2018. - šodien
1 Patstāvīgie darbi ražošanas organizācija L.Ozolante
2 Patstāvīgie darbi ražošanas organizācija L.Ozolante
3 Patstāvīgie darbi ražošanas organizācija L.Ozolante
 
http://pt.edu.lv