PT Time Uz jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt18-6 • ADt18-8 • ADt19-1
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Sports E.Dzudzilo
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     Aa16  
1 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Aa18  
1 Fizika-T 209-K.Rebinova
2 Fizika-T 209-K.Rebinova
3 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
4 Konsultācija eksāmenam autombiļu uzbūves pamati 021-A.Šops
 
Pārst.     Ab16  
1 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
2 Sports E.Dzudzilo
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     Ab18  
1 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
3 Fizika-T 223-J.Čeksters
4 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
 
Pārst.     AD17  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati 008-A.Dedumets
4 Elektrotehnikas un elektronikas pamati 008-A.Dedumets
 
Pārst.     AE16  
1 Automobiļa elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Dedumets
2 Automobiļa elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Dedumets
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     Av18  
1 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
2 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
 
Pārst.     BJ15  
1 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
2 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
3 Stilu mācība 219-L.Veipāne
4 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
 
Pārst.     BN15  
1 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
2 Jumiķa darbi v.k.304-S.Sausais
3 Stilu mācība 219-L.Veipāne
4 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
 
Pārst.     BRk16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BRk17  
1 Ģeogrāfija 126-I.Eglīte
2 Vizuālā māksla 219-L.Veipāne
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Būvmateriāli v.k.304-S.Sausais
4 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
 
Pārst.     BT16  
1 Sports L.Banka
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
4 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     D15  
1 IT sistēmu drošība pr. 410-Z.Dubova
2 IT sistēmu drošība pr. 410-Z.Dubova
3 IT sistēmu drošība pr. 410-Z.Dubova
4 IT sistēmu drošība pr. 410-Z.Dubova
 
Pārst.     D17  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1 416-J.Brakšs
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     D18  
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Informātika 414-N.Bumbiere
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     Da16  
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Likumdošana 413-I.Simkeviča
4 Utilītprogrammas 416-J.Brakšs
 
Pārst.     Db16  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Likumdošana 413-I.Simkeviča
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Saziņas veidi IT sistēmā-T 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     E15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16  
1 Sports L.Banka
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
4 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17  
1 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-T v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     E18  
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Sports L.Banka
3 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija-T v.k.307-D.Stīpniece
4 Fizika-T 223-J.Čeksters
 
Pārst.     L15  
1 Agronomija v.k.215-S.Audere
2 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
3 Ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
4 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     L16  
1 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17  
1 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
2 Agrobioloģija v.k.215-S.Audere
3 Sports L.Banka
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     L18  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Ķīmija 126-I.Eglīte
4 Lauksaimniecības pamatprocesi b-T v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     M15  
1 Eksāmens Mašīnu ekspluatācija un remonts 412-R.Rusmanis
2 Eksāmens Mašīnu ekspluatācija un remonts 412-R.Rusmanis
3 Eksāmens Mašīnu ekspluatācija un remonts 412-R.Rusmanis
4 Eksāmens Mašīnu ekspluatācija un remonts 412-R.Rusmanis
 
Pārst.     M18  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Lauksaimniecības pamati v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     ML16  
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts V.Kriškalns
2 Biooloģija 126-I.Eglīte
3 Agroķīmija v.k.215-S.Audere
4 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
 
Pārst.     ML17  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
3 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     MS16  
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts V.Kriškalns
2 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts 021-A.Šops
3 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts 021-A.Šops
4 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 307-S.Ganiņa/312-T.Stjopkina
 
Pārst.     MS17  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
3 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
4 Fizika-T 209-I.Pavelko
 
Pārst.     Ndv18-1  
1 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
2 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
3 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
4 Pirmā palīdzība u P.Sukaruka
 
Pārst.     P17  
1 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Sistēmu programmēšana-T 413-K.Rebinova
 
Pārst.     P18  
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
4 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     S15  
1 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Statistikas pamati 137-D.Sproģe
4 Statistikas pamati 137-D.Sproģe
 
Pārst.     S16  
1 Datormācība 414-N.Bumbiere
2 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     S17  
1 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
2 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
3 Sports L.Banka
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     S18  
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Sports L.Banka
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Klientu apkalpošanas pamati 407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv