PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     Aa18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Fizika 212-K.Rebinova
2 Fizika 212-K.Rebinova
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati A.Dedumets
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Ab18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Autombiļu tehniskā apkope un remonts-T 021-A.Šops
2 Autombiļu tehniskā apkope un remonts-T 021-A.Šops
3 Autombiļu tehniskā apkope un remonts-T 021-A.Šops
4 Autombiļu tehniskā apkope un remonts-T 021-A.Šops
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts 131-A.Dedumets
3 Konsultācijas matemātikas CE 318-D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     Av18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BJ15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BRk16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     BRk17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
2 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
3 EIKT drošības politikas veidošana 413-Z.Dubova
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
5 Audzinātāja stunda 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     D18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
5 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
2 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Profesionālā angļu valoda 310-A.Ronis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Matemātika 318-D.Brakša
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
3 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana-1 v.k.105-I.Mālniece
4 Ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšana-1 v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā I.Mālniece
2 Patstāvīgie darbi paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā I.Mālniece
3 Patstāvīgie darbi paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā I.Mālniece
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
3 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
4 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
4 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     L18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana v.k.212-L.Ozolante
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Fizika 212-J.Čeksters
4 Fizika 212-J.Čeksters
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Fizika 212-J.Čeksters
2 Fizika 212-J.Čeksters
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     ML16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
2 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts ražoš.darbn.-V.Kriškalns
3 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts ražoš.darbn.-V.Kriškalns
4 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts ražoš.darbn.-V.Kriškalns
5 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
5 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
2 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
3 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
4 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     P18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
2 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
3 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
4 Sistēmu programmēšana-1 410-I.Simkeviča
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
3 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
4 Grāmatvedība un nodokļi 412-L.Ozolante
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Datormācība 414-N.Bumbiere
2 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Angļu valoda S.Ganiņa
 
Pārst.     S18   Izmaiņas - 26.augusts 2019. - šodien
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
4 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
 
http://vtdt.edu.lv