PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAt19-8 • MDt19-1 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2019.gada 16.septembra līdz 2019.gada 20.septembrim
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
4 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
3 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
4 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Informātika C.410-N.Bumbiere
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
4 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Informātika C.410-N.Bumbiere
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
2 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
2 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
3 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
4 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Informātika C.410-N.Bumbiere
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports J.Olengovičs
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Sports E.Dzudzilo
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Sports L.Banka
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports J.Olengovičs
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Informātika C.410-N.Bumbiere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Bioloģija P.126-I.Eglīte
3 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
4 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.421-L.Ozolante
2 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Viesu apkalpošnas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
4 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Ķīmija P.126-I.Eglīte
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
2 Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
4 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
3 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
4 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 16.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
http://vtdt.edu.lv