PT Time Uz jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     Aa16  
1 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
2 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
3 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
4 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
 
Pārst.     Aa18  
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
5 Audzinātāja stunda 212-K.Rebinova
 
Pārst.     Ab16  
1 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
2 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
3 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
4 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
 
Pārst.     Ab18  
1 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
2 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
3 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
 
Pārst.     AD17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     AE16  
1 Konsultācijas profesionālajam eksāmenam 131-A.Dedumets
2 Prakses atskaites sagatavošana A.Dedumets
3 Patstāvīgie darbi autombiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts A.Dedumets
4 Patstāvīgie darbi autombiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts A.Dedumets
 
Pārst.     Av18  
1 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
2 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
5 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
 
Pārst.     BJ15  
1 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
2 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
3 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
4 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
 
Pārst.     BN15  
1 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
2 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
3 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
4 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
 
Pārst.     BRk16  
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     BRk17  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
2 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
3 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
4 Patstāvīgie darbi ēku inženieriekārtas I.Oša
 
Pārst.     BT16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     D15  
1 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
2 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
3 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide A.Ļubinskis
4 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
 
Pārst.     D17  
1 Konsultācijas eksāmenam datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     D18  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 416-J.Brakšs
3 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 416-J.Brakšs
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 416-J.Brakšs
 
Pārst.     Da16  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
 
Pārst.     Db16  
1 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
5 Saziņas veidi IT sistēmā 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     E15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     E17  
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     E18  
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     L15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
 
Pārst.     L17  
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     L18  
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības pamati S.Audere
2 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības pamati S.Audere
3 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības pamati S.Audere
4 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības pamati S.Audere
 
Pārst.     M15  
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
3 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
4 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
 
Pārst.     M18  
1 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     ML16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     ML17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     MS17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     P17  
1 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
2 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
3 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
4 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
 
Pārst.     P18  
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
3 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
4 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
 
Pārst.     S15  
1 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija . M.Eihentāle
2 Patstāvīgie darbi klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija . M.Eihentāle
3 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
4 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
 
Pārst.     S17  
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     S18  
1 Tirdzniecības pakalpojumi v.k.211-M.Bambe
2 Lietišķo attiecību psiholoģija 309-L.Veipāne
3 Lietišķo attiecību psiholoģija 309-L.Veipāne
4 Lietišķo attiecību psiholoģija 309-L.Veipāne
 
http://pt.edu.lv