PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn20-9 • LAt19-8 • LAt21-1
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     BE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16  
1 Patstāvīgie darbi būvdarbu tehnoloģija L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
4 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17  
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Lietišķā saskarsme C. 205-L.Veipāne
3 Lietišķā saskarsme C. 205-L.Veipāne
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18  
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Angļu valoda-1/Informātika-2 C.306-T.Stālmane/C.410-N.Bumbiere
4 Informātika-1/Angļu valoda-2 C.410-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     DA18  
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
3 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
4 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
 
Pārst.     DA19  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     DM18  
1 Matemātika C.304-D.Brakša
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
4 Kompozīcija C.207-E.Bušmane
 
Pārst.     DM19  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     EE16  
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
2 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17  
1 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
3 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE19  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Informātika C.410-N.Bumbiere
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     ID17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports J.Olengovičs
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     ID18  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     ID19  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     IDa16  
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Sports E.Dzudzilo
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     IDb16  
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Sports L.Banka
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IP17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports J.Olengovičs
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     IP18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     IP19  
1 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM16  
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17  
1 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18  
1 Lietišķā saskarsme C. 205-L.Veipāne
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     KM19  
1 Informātika C.410-N.Bumbiere
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     LA18  
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Bioloģija P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     LI16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18  
1 Bioloģija P.126-I.Eglīte
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Bioloģija P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     LM19  
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Bioloģija P.126-I.Eglīte
3 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
4 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
 
Pārst.     MA16  
1 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     MA17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18  
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Sports E.Dzudzilo
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     MA19  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     MAv18  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     ME16  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
 
Pārst.     MS16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16  
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TE17  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     TP18  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     TP19  
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     UK16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17  
1 Sports L.Banka
2 Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Profesionālā krievu valoda 315-J.Bražena
4 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     UK18  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     UK19  
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns