PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8 • MRnef19-11
Pirmdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2019.gada 25.novembra līdz 2019.gada 29.novembrim
Pārst.     BB17  
1 Būvdarbu tehnoloģijas pamati P.v.k.304-I.Oša
2 Būvdarbu tehnoloģijas pamati P.v.k.304-I.Oša
3 Sports L.Banka
4 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     BE16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     BN16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN17  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN18  
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Rasēšana C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     BN19  
1 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
2 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
3 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
4 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     DA18  
1 Datorgrafika C.410-N.Knaģe
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.305-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     DA19  
1 Praktiskās mācības konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
2 Praktiskās mācības konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
3 Praktiskās mācības konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
4 Praktiskās mācības konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
 
Pārst.     DM18  
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Matemātika C.305-D.Brakša
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     DM19  
1 Praktiskās mācības telpiskā maketēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
2 Praktiskās mācības telpiskā maketēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
3 Praktiskās mācības telpiskā maketēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
4 Praktiskās mācības telpiskā maketēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
 
Pārst.     EE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     EE17  
1 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     EE19  
1 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
2 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
3 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi C.110-A.Tūtere
4 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi C.110-A.Tūtere
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     ID17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Sports J.Olengovičs
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
 
Pārst.     ID19  
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     IDa16  
1 Patstāvīgie darbi datu bāzes I.Simkeviča
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
 
Pārst.     IDb16  
1 Sports L.Banka
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     IP17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
4 Sports J.Olengovičs
 
Pārst.     IP18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-D.Brakša
 
Pārst.     IP19  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     KM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     KM17  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19  
1 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     LA18  
1 Fizika P.209-R.Lazdiņš
2 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
3 Ķīmija P.126-I.Eglīte
4 Bioloģija P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     LI16  
1 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     LI17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
3 Mežsaimniecības un būvniecības pamati P.v.k.304-I.Oša
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     LM16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17  
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-A.Kalnietis
2 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
3 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     LM18  
1 Fizika P.209-R.Lazdiņš
2 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
3 Lauksaimniecības pamati (lopkopība) P.v.k.219-M.Skotele
4 Bioloģija P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     LM19  
1 Remonta pamati-1/Spēkratu uzbūves pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
2 Remonta pamati-1/Spēkratu uzbūves pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
3 Remonta pamati-2/Spēkratu uzbūves pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
4 Remonta pamati-2/Spēkratu uzbūves pamati-1 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.019-S.Ķezis
 
Pārst.     MA16  
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MA17  
1 Angļu valoda P.310-A.Ronis
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     MA18  
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     MA19  
1 Demontāža un montāža-T P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-T P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Sports E.Dzudzilo
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     MD17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
 
Pārst.     MD19  
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     ME16  
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
3 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
4 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
 
Pārst.     MS16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17  
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-A.Kalnietis
2 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
3 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     TE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     TE17  
1 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP18  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Ķīmija P.126-I.Eglīte
3 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.109-D.Stīpniece
4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.109-D.Stīpniece
 
Pārst.     TP19  
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Informātika P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     UK16  
1 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
2 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
3 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
4 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
 
Pārst.     UK17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Datormācība P.414-N.Bumbiere
3 Komerczinību pamati P.419-L.Ozolante
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     UK18  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Konsultācija eksāmenam dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
4 Grāmatvedības pamati P.419-L.Ozolante
 
Pārst.     UK19  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
 
http://vtdt.edu.lv