PT Time Uz jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt18-6 • ADt18-8 • ADt19-1
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17  
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Angļu valoda 310-A.Ronis
4 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     Aa16  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Sports E.Dzudzilo
4 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
 
Pārst.     Aa18  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
4 Informātika 410-Z.Dubova
 
Pārst.     Ab16  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Automobiļu elektroiekārtu remonts-T 008-A.Dedumets
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Automobiļu šasijas remonts-T 021-A.Šops
 
Pārst.     Ab18  
1 Automobiļu uzbūves pamati-T 004-R.Rusmanis
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Fizika-T 223-J.Čeksters
4 Demontāža un montāža-T 214-E.Salmiņš
 
Pārst.     AD17  
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Sports E.Dzudzilo
3 Elektrotehnikas un elektronikas pamati 008-A.Dedumets
4 Fizika-1 211-I.Pavelko
 
Pārst.     AE16  
1 Automobiļa elektroiekārtu diagnostika un remonts-T 008-A.Dedumets
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Iekšdedzes motori 004-R.Rusmanis
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     Av18  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts 006-P.Punculis
4 Automobiļu elektroiekārtu remonts-T 008-A.Dedumets
 
Pārst.     BJ15  
1 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
2 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
3 Stilu mācība 219-L.Veipāne
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     BN15  
1 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
2 Namdaru darbi v.k.304-S.Sausais
3 Stilu mācība 219-L.Veipāne
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     BRk16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BRk17  
1 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
2 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
3 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
4 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi
2 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
3 Ēkas un būves v.k.304-S.Sausais
4 Likumdošanas pamati 219-L.Veipāne
 
Pārst.     BT16  
1 Zaļās prasmes 136-P.Sukaruka
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Būvkonstrukciju montāža v.k.304-S.Sausais
 
Pārst.     D15  
1 Sports L.Banka
2 Likumdošana 413-I.Simkeviča
3 Datorsistēmu vadība 416-J.Brakšs
4 Datorsistēmu vadība 416-J.Brakšs
 
Pārst.     D17  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1 416-J.Brakšs
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža-1 416-J.Brakšs
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Angļu valoda 310-A.Ronis
 
Pārst.     D18  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     Da16  
1 Saziņas veidi IT sistēmā-T 414-N.Bumbiere
2 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
3 Datu bāzes-1 413-I.Simkeviča
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16  
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Sports L.Banka
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
 
Pārst.     E15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16  
1 Profesionālā angļu valoda 310-A.Ronis
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Literatūra 215-L.Sudraba
4 Viesu apkalpošanas organizācija-1 v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E17  
1 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     E18  
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Informātika 410-Z.Dubova
4 Ķīmija 126-I.Eglīte
 
Pārst.     L15  
1 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
2 Grāmatvedība, nodokļi v.k.212-L.Ozolante
3 Ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
4 Sabiedrības un cilvēku drošība 136-P.Sukaruka
 
Pārst.     L16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
3 Lopkopība-T v.k.219-M.Skotele
4 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     L18  
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Ķīmija 126-I.Eglīte
4 Informātika 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     M15  
1 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
2 Pneimo un hidro sistēmas 021-A.Šops
3 Tehniskā servisa organizācija apkop.punkts-J.Broks
4 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
 
Pārst.     M18  
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Lauksaimniecības pamati v.k.215-S.Audere
3 Spēkratu uzbūves pamati-T 019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-1 019-S.Ķezis
 
Pārst.     ML16  
1 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība V.Merkurjevs
2 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
3 Agroķīmija v.k.215-S.Audere
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ML17  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     MS16  
1 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība V.Merkurjevs
2 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
3 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts 021-A.Šops
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     MS17  
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     Ndv18-1  
1 Audzināšanas teorija u R.Dudko
2 Audzināšanas teorija u R.Dudko
3 Audzināšanas teorija u R.Dudko
4 Audzināšanas teorija u R.Dudko
 
Pārst.     P17  
1 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
2 Patstāvīgie darbi Sistēmu programmēšana I.Simkeviča
3 Patstāvīgie darbi Sistēmu programmēšana I.Simkeviča
4 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     P18  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     S15  
1 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
2 Darba un komerctiesības v.k.208-G.Veģere
3 Darba un komerctiesības v.k.208-G.Veģere
4 Retorika un prezentācijas māksla 137-I.Tauniņa
 
Pārst.     S16  
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
4 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     S17  
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība 136-P.Sukaruka
3 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
4 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 137-D.Birzniece
 
Pārst.     S18  
1 Dabas zinības 126-I.Eglīte
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Lietišķo rakstu valoda, stilistika 137-D.Birzniece
4 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv