PT Time Uz jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17  
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Riepu maiņa un remonts-1 006-P.Punculis
4 Riepu maiņa un remonts-1 006-P.Punculis
5 Riepu maiņa un remonts-1 006-P.Punculis
 
Pārst.     Aa16  
1 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
2 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
3 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
4 Autombiļu šasijas remonts-1 019-S.Ķezis
 
Pārst.     Aa18  
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Virsbūves detaļu remonta pamati-1 apkop.punkts-J.Broks
4 Virsbūves detaļu remonta pamati-1 apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     Ab16  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi autombiļu elektroiekārtu remonts A.Dedumets
 
Pārst.     Ab18  
1 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     AD17  
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Fizika-T 209-I.Pavelko
3 Literatūra 217-Dabriša
4 Literatūra 217-Dabriša
5 Audzinātāja stunda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     AE16  
1 Profesionālais eksāmens 131-A.Dedumets
2 Profesionālais eksāmens 131-A.Dedumets
3 Profesionālais eksāmens 131-A.Dedumets
4 Kvalifikācijas prakses atskaite 131-A.Dedumets
5 Kvalifikācijas prakses atskaite 131-A.Dedumets
 
Pārst.     Av18  
1 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
2 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
3 Riepu maiņa un remonts-T 021-A.Šops
4 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
5 Riepu maiņa un remonts-1 021-A.Šops
 
Pārst.     BJ15  
1 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
2 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
3 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
4 Jumta seguma uzklāšana pr. v.k.304-S.Sausais
 
Pārst.     BN15  
1 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
2 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
3 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
4 Ģeodēzija v.k.219-E.Pūce
 
Pārst.     BRk16  
2 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsture
3 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsture
4 Valsts pārbaudes darbs Latvijas vēsture
 
Pārst.     BRk17  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BT15  
1 Patstāvīgie darbi ēkas un būves S.Sausais
2 Kvalifikācijas prakses atskaites izstrāde 421-S.Sausais
3 Kvalifikācijas prakses atskaites izstrāde 421-S.Sausais
4 Kvalifikācijas prakses atskaites izstrāde 421-S.Sausais
 
Pārst.     BT16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     D15  
1 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
2 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
3 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
4 Patsāvīgie darbi interneta lapu izveide pr. A.Ļubinskis
 
Pārst.     D17  
1 Eksāmens datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
2 Eksāmens datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
3 Eksāmens datortehnikas komplektēšana un montāža 416-J.Brakšs
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     D18  
1 Patstāvīgie darbi
2 Fizika-1 223-J.Čeksters
3 Krievu valoda-1 315-J.Bražena
4 Krievu valoda-1 315-J.Bražena
 
Pārst.     Da16  
1 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
2 Latviešu valoda 217-D.Gabriša
3 Datortīkli 409-J.Joksts
4 Datortīkli 409-J.Joksts
 
Pārst.     Db16  
1 Datortīkli 409-J.Joksts
2 Datortīkli 409-J.Joksts
3 Patstāvīgie darbi matemātika D.Freimane
4 Patstāvīgie darbi literatūra D.Gabriša
 
Pārst.     E15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     E17  
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     E18  
1 Angļu valoda 310-A.Ronis
2 Angļu valoda 310-A.Ronis
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     L15  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
4 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     L17  
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     L18  
1 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Patstāvīgie darbi sabiedrība un cilvēka drošība P.Sukaruka
4 Patstāvīgie darbi sabiedrība un cilvēka drošība P.Sukaruka
 
Pārst.     M15  
1 Sabiedrība un cilvēku drošība v.k.211-V.Merkurjevs
2 Sabiedrība un cilvēku drošība v.k.211-V.Merkurjevs
3 Spēkratu elektroiekārtu diagnostika un remonts ražos.darbn.-V.Kriškalns
4 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
 
Pārst.     M18  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     ML16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     ML17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS16  
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     MS17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     P17  
1 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
2 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
3 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
4 EIKT drošības politikas veidošana 410-Z.Dubova
 
Pārst.     P18  
1 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
2 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
3 Fizika-1 223-J.Čeksters
4 Sistēmu programmēšana 212-K.Rebinova
 
Pārst.     S15  
1 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
2 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
3 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
4 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija pr. 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S16  
1 Patstāvīgie darbi literatūra S.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda S.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
4 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     S17  
1 Patstāvīgie darbi
2 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
3 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
4 Angļu valoda 307-S.Ganiņa
 
Pārst.     S18  
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Krievu valoda 315-J.Bražena
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
http://pt.edu.lv