PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAt19-8 • MDt19-1 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2019.gada 16.septembra līdz 2019.gada 20.septembrim
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Datorzinības P.410-Z.Dubova
2 Latvijas vēsture P.319-A.Kalnietis
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
4 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
2 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
3 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
2 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehn.darbu veidi C.110-A.Tūtere
2 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehn.darbu veidi C.110-A.Tūtere
3 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
4 Matemātika C.304-Z.Medne
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Sports J.Olengovičs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Sports J.Olengovičs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Audzinātāja stunda M.Vītola
4 Audzinātāja stunda M.Vītola
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
2 Krievu valoda C.306-D.Tarasova
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Sports K.Puriņa
5 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Materiālmācība C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
4 Matemātika C.304-Z.Medne
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
4 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
4 Literatūra P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
3 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.421-L.Ozolante
3 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.421-L.Ozolante
4 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.212-L.Ozolante
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
2 Profesionālā angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
4 Datormācība P.414-N.Bumbiere
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 17.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Informātika P.414-N.Bumbiere
3 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
4 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
 
http://vtdt.edu.lv