PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17  
1 Latvijas vēsture P.319-A.Kalnietis
2 Datorzinības P.410-Z.Dubova
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Audzināšana P.221-J.Plendišķe
 
Pārst.     BE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16  
1 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
4 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17  
1 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18  
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19  
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
4 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
 
Pārst.     DA18  
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Zīmēšana C.210-E.Rasa
4 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DA19  
1 Materiālmācība C.darbnīcas-B.Cālīte
2 Materiālmācība C.darbnīcas-B.Cālīte
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     DM18  
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Zīmēšana C.210-E.Rasa
4 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DM19  
1 Materiālmācība C.210-E.Bušmane
2 Materiālmācība C.210-E.Bušmane
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     EE16  
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
2 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     EE17  
1 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE18  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Audzinātāja stunda zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     EE19  
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
3 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
4 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     ID17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-J.Joksts
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Audzinātāja stunda P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     ID19  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     IDa16  
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
 
Pārst.     IDb16  
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
4 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
 
Pārst.     IP17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IP18  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Audzinātāja stunda zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     IP19  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi C.309-J.Brakšs
 
Pārst.     KM16  
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Audzinātāja stunda C.304-Z.Medne
 
Pārst.     KM17  
1 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18  
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Audzinātāja stunda C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     KM19  
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 "Zīmēšana, kompozīcija, koloristika" C.210-E.Rasa
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Materiālmācība C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     LA18  
1 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Audzinātāja stunda P.314.-S.Grava
 
Pārst.     LI16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18  
1 Riepu maiņa un remonts P.021-A.Šops
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Audzinātāja stunda P.314.-S.Grava
 
Pārst.     LM19  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Lauksaimniecības pamati-T P.v.k.215-S.Audere
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     MA16  
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MA17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
4 Audzinātāja stunda P.131-K.Rebinova
 
Pārst.     MA19  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     MAv18  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19  
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
3 Remonta pamati-T P.019-A.Lapsa
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     ME16  
1 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
4 Tehniskā servisa organizācija P.apkop.punkts- J.Broks
 
Pārst.     MS16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16  
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Audzinātāja stunda P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TE17  
1 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.212-L.Ozolante
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Audzinātāja stunda P.v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     TP18  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP19  
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     UK16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17  
1 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
2 Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Komerczinību pamati v.k.212-L.Ozolante
4 Audzinātāja stunda P.414-N.Bumbiere
 
Pārst.     UK18  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     UK19  
1 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
2 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
3 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns