PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Latvijas vēsture P.319-A.Kalnietis
3 Datorzinības P.410-Z.Dubova
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
4 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Angļu valoda-2 C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
5 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
2 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
3 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
4 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Sports J.Olengovičs
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Datortīkli P.409-J.Joksts
2 Datortīkli P.409-J.Joksts
3 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
2 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
3 Datortīkli P.409-J.Joksts
4 Datortīkli P.409-J.Joksts
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Audzinātāja stunda P.413-I.Simkeviča
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Sports J.Olengovičs
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Darba organizācija un tehnoloģiskā dokumentācija C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Stilu mācība C.410-E.Rasa
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-Z.Medne
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 "Zīmēšana, kompozīcija, koloristika" C.210-E.Rasa
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-A.Kalnietis
2 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
3 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Riepu maiņa un remonts P.021-A.Šops
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Lauksaimniecības pamati-T P.v.k.215-S.Audere
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Sports E.Dzudzilo
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Remonta pamati-1/Demontāža un montāža-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
3 Remonta pamati-1/Demontāža un montāža-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
4 Remonta pamati-1/Demontāža un montāža-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-A.Kalnietis
2 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.419-L.Ozolante
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Pārtikas prečzinība P.v.k.109-I.Mālniece
2 Informātika P.410-Z.Dubova
3 Sports L.Banka
4 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
2 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.318-D.Brakša
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 26.maijs 2020.
1 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
2 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
3 Sports L.Banka
4 Dokumentēšana P.407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns