PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Otrdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17  
1 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
2 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
3 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
4 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
 
Pārst.     BE16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     BN16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN17  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN18  
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Ekonomika C.206-M.Dambītis
4 Rasēšana C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     BN19  
1 Ģeodēzisko darbu izpilde-1/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-2 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
2 Ģeodēzisko darbu izpilde-1/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-2 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
3 Ģeodēzisko darbu izpilde-1/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-2 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
4 Ģeodēzisko darbu izpilde-1/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-2 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     DA18  
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Zīmēšana C.210-E.Rasa
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DA19  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Materiālmācība C.darbnīcas-B.Cālīte
4 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
 
Pārst.     DM18  
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Zīmēšana C.210-E.Rasa
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Ekonomika C.206-M.Dambītis
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DM19  
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
 
Pārst.     EE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     EE17  
1 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE19  
1 Informātika C.410-N.Bumbiere
2 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi C.103-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi C.103-A.Lapsa
4 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi C.103-A.Lapsa
 
Pārst.     ID17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Sports J.Olengovičs
4 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Audzinātāja stunda Z.Dubova
3 Audzinātāja stunda Z.Dubova
4 Audzinātāja stunda Z.Dubova
 
Pārst.     ID19  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas P.416-J.Brakšs
3 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas P.416-J.Brakšs
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     IDa16  
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 Sports E.Dzudzilo
3 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
4 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
 
Pārst.     IDb16  
1 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
2 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
3 Sports L.Banka
4 Patstāvīgie darbi datu bāzes I.Simkeviča
 
Pārst.     IP17  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Sports J.Olengovičs
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     IP18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Ekonomika C.206-M.Dambītis
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     IP19  
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Informātika-1/Angļu valoda-2 C.410-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
3 Informātika-2/Angļu valoda-1 C.410-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
4 Matemātika C.304-Z.Medne
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     KM17  
1 Ekonomika C.206-M.Dambītis
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Stilu mācība C.203-E.Rasa
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19  
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Informātika C.410-N.Bumbiere
 
Pārst.     LA18  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Lauksaimniecības pamatprocesi P.v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     LI16  
1 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Konsultācija kvalifikācijas prakses aizstāvēšanai P.215-S.Audere
4 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     LI17  
1 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
2 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
3 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
4 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
5 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     LM16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17  
1 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
2 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
3 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     LM18  
1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
2 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Riepu maiņa un remonts P.021-A.Šops
 
Pārst.     LM19  
1 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
4 Traktortehnikas vadītāju sagatavošana P.137-J.Lācis
 
Pārst.     MA16  
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MA17  
1 Matemātika P.318-D.Brakša
2 Automobiļu šasijas remonts a P.019-S.Ķezis
3 Automobiļu šasijas remonts a P.019-S.Ķezis
4 Automobiļu šasijas remonts a P.019-S.Ķezis
 
Pārst.     MA18  
1 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
3 Automobiļu tehniskā apkope un remonts-T P.021-A.Šops
4 Angļu valoda-1/Angļu valoda-2 P.307-S.Ganiņa/P.312-T.Stjopkina
 
Pārst.     MA19  
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Demontāža un montāža-T P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     MD17  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MD19  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
3 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     ME16  
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
3 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
4 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
 
Pārst.     MS16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17  
1 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     TE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     TE17  
1 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP18  
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     TP19  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     UK16  
1 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.407-M.Eihentāle/M.Bambe/L.Ozolante
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.407-M.Eihentāle/M.Bambe/L.Ozolante
4 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     UK17  
1 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
2 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Komerczinību pamati P.421-L.Ozolante
 
Pārst.     UK18  
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 "Lietišķo rakstu valoda, stilistika" P.217-D.Gabriša
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     UK19  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns