PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt19-1
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
 
Pārst.     Aa18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-1 atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Matemātika 318-D.Brakša
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati 131-A.Dedumets
 
Pārst.     Ab18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Matemātika 318-D.Brakša
2 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
3 Matemātika 318-D.Brakša
4 Krievu valoda 315-J.Bražena
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts 131-A.Dedumets
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts 131-A.Dedumets
 
Pārst.     Av18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BJ15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BRk16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Sports L.Banka
2 Elektronikas pamati 209-I.Pavelko
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
4 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     BRk17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
4 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
4 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     D18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Angļu valoda-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 312-T.Stjopkina/412-J.Brakšs
2 Krievu valoda-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 315-J.Bražena/412-J.Brakšs
3 Informātika-1/Datortehnikas komplektēšana un montāža-2 414-N.Bumbiere/412-J.Brakšs
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
3 Konsultācijas latviešu valodas CE 217-D.Gabriša
4 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Konsultācijas latviešu valodas CE 217-D.Gabriša
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija v.k.105-I.Mālniece
2 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija v.k.105-I.Mālniece
3 Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija v.k.105-I.Mālniece
4 Audzinātāja stunda I.Mālniece
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Fizika-T 209-I.Pavelko
2 Literatūra 217-D.Gabriša
3 Matemātika 306-D.Freimane
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     E18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Ēdienu gatavošanas pr. v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda v.k.212--L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
4 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
 
Pārst.     L18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Krievu valoda 315-J.Bražena
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana v.k.212-L.Ozolante
4 Kultūraugu mēslošana v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     M18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
2 Matemātika 318-D.Brakša
3 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-1 v.k.308-E.Salmiņš
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
Pārst.     ML16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Agroķīmija v.k.215-S.Audere
2 Agroķīmija v.k.215-S.Audere
3 Agroķīmija v.k.215-S.Audere
4 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
5 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
2 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
3 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
4 Konsultācijas latviešu valodas CE 215-L.Sudraba
5 Spēkratu transmisijas un gaitas iekārtu remonts atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Praktiskās mācības uzņēmumā
2 Praktiskās mācības uzņēmumā
3 Praktiskās mācības uzņēmumā
4 Praktiskās mācības uzņēmumā
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
3 Fizika-T 209-I.Pavelko
4 Literatūra 217-D.Gabriša
 
Pārst.     P18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Preču un pakalpojumu serviss v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika 304-V.Pērkone
4 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
5 Audzinātāja stunda v.k.212--L.Ozolante
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Datormācība 414-N.Bumbiere
2 Angļu valoda S.Ganiņa
3 Profesionālā vācu valoda 309-D.Čeirāne
4 Angļu valoda S.Ganiņa
5 Audzinātāja stunda 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     S18   Izmaiņas - 28.augusts 2019.
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Krievu valoda 315-J.Bražena
4 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
5 Vācu valoda 309-D.Čeirāne
 
http://vtdt.edu.lv