PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAt19-8 • MDt19-1 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
2 Sports L.Banka
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Datorzinības P.410-Z.Dubova
5 Elektrotehnikas pamati P.223-D.Andersone
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
2 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
3 Sports K.Puriņa
4 Būvdarbu tehnoloģija C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Lietišķā saskarsme C. 209-L.Veipāne
2 Lietišķā saskarsme C. 209-L.Veipāne
3 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Matemātika 304-D.Brakša
2 Audzinātāja stunda C.zāle-L.Šķēle
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Informātika C.410-N.Bumbiere
2 Audzinātāja stunda C.zāle-D.Tarasova
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Matemātika 304-D.Brakša
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Informātika C.410-N.Bumbiere
2 Audzinātāja stunda C.zāle-D.Tarasova
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Matemātika 304-D.Brakša
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
2 Elektroapgāde C.110-A.Tūtere
3 Sports K.Puriņa
4 Elektroiekārtas un to apkalpošana C.110-A.Tūtere
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
2 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Elektronikas pamati un PLC programmēšana C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
3 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi C.110-A.Tūtere
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Sports J.Olengovičs
3 Literatūra P.215-L.Sudraba
4 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Sports L.Banka
2 Fizika P.209-R.Lazdiņš
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.zāle-M.Bambe
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Fizika P.223-D.Andersone
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Sports J.Olengovičs
3 Literatūra P.215-L.Sudraba
4 Patstāvīgie darbi datu bāzu programmēšana I.Simkeviča
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
2 Matemātika C.304-D.Brakša
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Audzinātāja stunda C.zāle-M.Vītola
3 Angļu valoda-1/Informātika-2 C.306-T.Stālmane/C.410-N.Bumbiere
4 Informātika-1/Angļu valoda-2 C.410-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Sports K.Puriņa
2 Stilu mācība C.410-E.Rasa
3 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības (t.sk.DVB) C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kokapstrādes darbmašīnas darbnīcas-L.Puriņš
2 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
3 "Zīmēšana, kompozīcija, koloristika" C.210-E.Rasa
4 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Fizika P.209-R.Lazdiņš
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Fizika P.209-R.Lazdiņš
2 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
3 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Banka
2 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
3 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
4 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts- J.Broks
5 Audzinātāja stunda P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.zāle-S.Rakauskis
2 Fizika-T P.223-D.Andersone
3 Sports E.Dzudzilo
4 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.zāle-J.Urtāns
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Fizika P.211-R.Lazdiņš
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.307-D.Stīpniece
2 Literatūra P.217-D.Gabriša
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana P.v.k.307-D.Stīpniece
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Gabriša
2 Ķīmija P.126-I.Eglīte
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Fizika P.223-D.Andersone
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Profesionālā krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3 Sports L.Banka
4 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Gabriša
2 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
 
http://vtdt.edu.lv