PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Trešdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Elektrotehnikas pamati P.223-D.Andersone
4 Latvijas vēsture P.319-A.Kalnietis
 
Pārst.     BE16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     BN16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN17  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN18  
1 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
2 Sports K.Puriņa
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     BN19  
1 Informātika-2/Angļu valoda-1 C.203-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
2 Informātika-1/Angļu valoda-2 C.203-N.Bumbiere/C.306-T.Stālmane
3 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi C.301-L.Šķēle
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     DA18  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Datorgrafika C.410-N.Knaģe
3 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
4 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
 
Pārst.     DA19  
1 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
2 Konstruēšana un modelēšana C.darbnīcas-G.Garkalne
3 Informātika C.203-N.Bumbiere
4 Matemātika C.304-D.Brakša
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DM18  
1 Datorgrafika C.410-N.Knaģe
2 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
3 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
4 Konstruēšana un modelēšana C.207-E.Bušmane
 
Pārst.     DM19  
1 Materiālmācība C.207-E.Bušmane
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Informātika C.203-N.Bumbiere
4 Matemātika C.304-D.Brakša
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     EE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     EE17  
1 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     EE19  
1 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi pr. P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi pr. P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi pr. P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi pr. P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     ID17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture S.Rakauskis
2 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture S.Rakauskis
3 Sports J.Olengovičs
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     ID18  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Fizika P.209-R.Lazdiņš
 
Pārst.     ID19  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Fizika P.223-D.Andersone
 
Pārst.     IDa16  
1 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     IDb16  
1 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     IP17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture S.Rakauskis
2 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture S.Rakauskis
3 Sports J.Olengovičs
4 Matemātika P.306-D.Freimane
 
Pārst.     IP18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Matemātika C.304-D.Brakša
4 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     IP19  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Krievu valoda C.105-D.Tarasova
4 Sabiedrības un cilvēka drošība C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     KM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     KM17  
1 Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) C.301-L.Šķēle
2 Automatizētās projektēšanas sistēmas (CAD) C.301-L.Šķēle
3 Stilu mācība C.410-E.Rasa
4 Literatūra C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19  
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 "Zīmēšana, kompozīcija, koloristika" C.210-E.Rasa
3 Angļu valoda C.306-T.Stālmane
4 Informātika C.203-N.Bumbiere
 
Pārst.     LA18  
1 Patstāvīgie darbi kultūraugu mēslošana S.Audere
2 Lauksaimniecības pamatprocesi P.v.k.215-S.Audere
3 Lauksaimniecības pamatprocesi P.v.k.215-S.Audere
4 Ķīmija P.126-I.Eglīte
 
Pārst.     LI16  
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Sports L.Banka
4 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     LI17  
1 Agronomija P.v.k.215-S.Audere
2 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
3 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     LM16  
1 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
2 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
3 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
4 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
 
Pārst.     LM17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Agroķīmija P.v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     LM18  
1 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
2 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
3 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
4 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     LM19  
1 Krievu valoda P.315-J.Bražena
2 Bioloģija P.126-I.Eglīte
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     MA16  
1 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
2 Sports E.Dzudzilo
3 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts-J.Broks
4 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     MA17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
 
Pārst.     MA18  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Fizika-T P.209-R.Lazdiņš
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     MA19  
1 Angļu valoda-1/Fizika-2 P.307-S.Ganiņa/P.211-D.Andersone
2 Angļu valoda-2/Fizika-1 P.312-T.Stjopkina/P.211-D.Andersone
3 Demontāža un montāža-T P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     MD17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
2 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MD19  
1 Fizika P.209-R.Lazdiņš
2 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
3 Fizika P.209-R.Lazdiņš
4 Krievu valoda P.315-J.Bražena
 
Pārst.     ME16  
1 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
2 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
3 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
4 Transmisijas vadības sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
 
Pārst.     MS16  
1 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
2 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
3 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
4 Patstāvīgie darbi motoru remonts R.Rusmanis
 
Pārst.     MS17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Ekonomika P.v.k.212-L.Ozolante
3 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
4 Spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     TE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     TE17  
1 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP18  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Stīpniece
2 Sports L.Banka
3 Ķīmija P.126-I.Eglīte
4 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TP19  
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Pārtikas prečzinība P.v.k.105-I.Mālniece
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     UK16  
1 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
2 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
3 Sports L.Banka
4 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     UK17  
1 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
 
Pārst.     UK18  
1 Grāmatvedības pamati P.419-L.Ozolante
2 Sports L.Banka
3 "Lietišķo rakstu valoda, stilistika" P.217-D.Gabriša
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
 
Pārst.     UK19  
1 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns