PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena  Piektdiena  
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAt19-8 • MDt19-1 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2019.gada 16.septembra līdz 2019.gada 20.septembrim
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Literatūra P.215-L.Sudraba
3 Elektrotehnikas pamati P.223-D.Andersone
4 Datorzinības P.410-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda P.221-J.Plendišķe
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
2 Būvnormatīvi un tāmes C.203-L.Šķēle
3 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
4 Namdaru darbi C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Stilu mācība C.209-D.Turciņa
2 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
3 Būvdarbu tehnoloģija C.103-S.Sausais
4 Matemātika C.304-Z.Medne
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Praktiskās mācības-1/Praktiskās mācības-2 C.darbnīcas-A.Kokle/C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Darba rīku un mehānismu pielietošana-T C.103-S.Sausais
5 Audzinātāja stunda C.203-L.Šķēle
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Sports K.Puriņa
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Sports K.Puriņa
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Sports K.Puriņa
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Fizika C.401-M.Vītola
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Sports K.Puriņa
5 Audzinātāja stunda C.105-D.Tarasova
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Elektroiekārtas un to apkalpošana 106-A.Tūtere
2 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
3 Elektrotehniķa darba tehnoloģija C.110-A.Tūtere
4 Darba organizācija C.106-A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Darba organizācija C.410-L.Ozolante
2 Darba organizācija C.410-L.Ozolante
3 Elektronikas pamati un PCL programmēšana C.106-A.Spruģevics
4 Matemātika C.304-Z.Medne
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Literatūra C.305-G.Jēgere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
2 Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehn.darbu veidi C.110-A.Tūtere
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Tehniskā grafika C.209-D.Turciņa
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Sports L.Banka
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Matemātika P.306-D.Freimane
5 Audzinātāja stunda P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 Fizika P.223-D.Andersone
3 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
4 EIKT pamatprocesi un darbu veidi P.416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda P.v.k.211--M.Bambe
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
2 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
3 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
4 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
2 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
3 IT sistēmu drošība P.410-Z.Dubova
4 Datu bāzes P.413-I.Simkeviča
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
2 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Literatūra C.305-G.Jēgere
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Sports K.Puriņa
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Sports K.Puriņa
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Fizika C.401-M.Vītola
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
5 Audzinātāja stunda C.401-M.Vītola
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
2 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-L.Puriņš
3 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
4 Galdniecības izstrādājumu konstruēšana C.darbnīcas-L.Puriņš
5 Audzinātāja stunda C.304-Z.Medne
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības t.sk.DVB C.darbnīcas-M.Jurciņš
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Rasēšana C.209-D.Turciņa
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
5 Audzinātāja stunda C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
2 Kultūraugu mēslošana P.v.k.215-S.Audere
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība 309-J.Urtāns
2 Spēkratu tehniskā apkope un remonts P.004-R.Rusmanis
3 Literatūra P.217-D.Gabriša
4 Sports E.Dzudzilo
5 Audzinātāja stunda P314-S.Grava
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Fizika-T P.223-D.Andersone
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
4 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
5 Audzinātāja stunda P.137-L.Banka
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
2 Sports E.Dzudzilo
3 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
4 Motoru remonts P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Sabiedrības un cilvēka drošība 309-J.Urtāns
5 Audzinātāja stunda P.131-K.Rebinova
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Audzinātāja stunda P.321-S.Rakauskis
2 Audzinātāja stunda P.321-S.Rakauskis
3 Sports E.Dzudzilo
4 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Remonta pamati-1/Rasēšanas pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.421-Ģ.Sukurs
2 Remonta pamati-1/Rasēšanas pamati-2 P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa/P.421-Ģ.Sukurs
3 Rasēšanas pamati-1/Remonta pamati-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa
4 Rasēšanas pamati-1/Remonta pamati-2 P.421-Ģ.Sukurs/P.atslēdz.darbn.-A.Lapsa
5 Audzinātāja stunda P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
3 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
4 Motoru vadības sistēmu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
2 Viesu apkalpošnas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Sports L.Banka
4 Uzņēmējdarbība ēdināšanas nozarē P.v.k.419-L.Ozolante
5 Audzinātāja stunda P.v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Sports L.Banka
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Fizika P.223-D.Andersone
5 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Personāllietvedība 407-M.Eihentāle
2 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
3 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
4 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
5 Audzinātāja stunda P.414-N.Bumbiere
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Lietišķo rakstu valoda, stilistika P.217-D.Gabriša
3 Datormācība p.414-N.Bumbiere
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 19.septembris 2019.
1 Informātika P.414-N.Bumbiere
2 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
5 Audzinātāja stunda P.217-D.Gabriša
 
http://vtdt.edu.lv