PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Ceturtdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17  
1 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
2 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
3 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
4 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
5 Audzināšana P.zāle-J.Plendišķe
 
Pārst.     BE16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     BN16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN17  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18  
1 Lietišķā saskarsme C.105-L.Veipāne
2 Lietišķā saskarsme C.105-L.Veipāne
3 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
4 Matemātika C.304-Z.Medne
5 Audzinātāja stunda C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     BN19  
1 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
2 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
3 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
4 Ģeodēzisko darbu izpilde-2/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-1 P.v.k.304-E.Pūce/C.301-L.Šķēle
 
Pārst.     DA18  
1 Sports K.Puriņa
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
 
Pārst.     DA19  
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Materiālmācība C.darbnīcas-B.Cālīte
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     DM18  
1 Sports K.Puriņa
2 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
4 Patstāvīgie darbi matemātika D.Brakša
 
Pārst.     DM19  
1 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Zīmēšana C.210-B.Cālīte
4 Sports K.Puriņa
 
Pārst.     EE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     EE17  
1 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
3 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
4 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
5 Audzinātāja stunda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Elektrotehnikas pamati C.110-A.Tūtere
3 Sports K.Puriņa
4 Latvijas un pasaules vēsture C.206-I.Eglīte
 
Pārst.     EE19  
1 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi pr. P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Elektroietaišu montāžas atslēdznieku darbi pr. P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     ID17  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
4 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
5 Audzinātāja stunda P.zāle-I.Simkeviča
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-Z.Dubova
5 Audzinātāja stunda P.zāle-Z.Dubova
 
Pārst.     ID19  
1 Informātika P.410-Z.Dubova
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas P.416-J.Brakšs
3 Informātika P.410-Z.Dubova
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-M.Bambe
5 Audzinātāja stunda P.zāle-M.Bambe
 
Pārst.     IDa16  
1 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
2 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
3 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
4 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
5 Audzinātāja stunda P.zāle-M.Bambe
 
Pārst.     IDb16  
1 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
2 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
3 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
4 Interneta lapu izveide P.419-V.Bartuševics
5 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Banka
 
Pārst.     IP17  
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi datu bāzu programmēšana I.Simkeviča
4 Patstāvīgie darbi datu bāzu programmēšana I.Simkeviča
5 Audzinātāja stunda P.zāle-I.Simkeviča
 
Pārst.     IP18  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Sports K.Puriņa
4 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
 
Pārst.     IP19  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Sports K.Puriņa
3 Matemātika C.304-Z.Medne
4 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     KM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     KM17  
1 Patstāvīgie darbi matemātika Z.Medne
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
5 Audzinātāja stunda C.209-D.Turciņa
 
Pārst.     KM19  
1 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
4 Elektrotehnika C.110-A.Tūtere
5 Audzinātāja stunda C.zāle-K.Puriņa
 
Pārst.     LA18  
1 Lauksaimniecības pamatprocesi P.v.k.215-S.Audere
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-S.Grava
5 Audzinātāja stunda P.zāle-S.Grava
 
Pārst.     LI16  
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/L.Ozolante/V.Kriškalns
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/L.Ozolante/V.Kriškalns
4 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/L.Ozolante/V.Kriškalns
5 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Ozolante
 
Pārst.     LI17  
1 Grāmatvedība un nodokļi P.v.k.212-L.Ozolante
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
4 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
5 Audzinātāja stunda P.zāle-N.Bumbiere
 
Pārst.     LM16  
1 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
3 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
4 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
 
Pārst.     LM17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Latvijas un pasaules vēsture P.-A.Kalnietis
4 Audzinātāja stunda P.-A.Kalnietis
5 Audzinātāja stunda P.zāle-A.Kalnietis
 
Pārst.     LM18  
1 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Matemātika P.318-D.Brakša
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-S.Grava
5 Audzinātāja stunda P.zāle-S.Grava
 
Pārst.     LM19  
1 Angļu valoda-1/Fizika-2 P.307-S.Ganiņa/P.211-D.Andersone
2 Angļu valoda-2/Fizika-1 P.307-S.Ganiņa/P.211-D.Andersone
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-L.Banka
5 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Banka
 
Pārst.     MA16  
1 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
2 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Virsbūves remonta pamati P.apkop.punkts-J.Broks
5 Audzinātāja stunda P.zāle-I.Eglīte
 
Pārst.     MA17  
1 Matemātika P.318-D.Brakša
2 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
3 Sports E.Dzudzilo
4 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Brakša
 
Pārst.     MA18  
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Matemātika P.306-D.Freimane
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-K.Rebinova
5 Audzinātāja stunda P.zāle-K.Rebinova
 
Pārst.     MA19  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Demontāža un montāža-T P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Fizika-T P.223-D.Andersone
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-S.Rakauskis
5 Audzinātāja stunda P.zāle-S.Rakauskis
 
Pārst.     MD17  
1 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.021-A.Šops/R.Rusmanis/S.Ķezis
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.021-A.Šops/R.Rusmanis/S.Ķezis
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.021-A.Šops/R.Rusmanis/S.Ķezis
4 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.021-A.Šops/R.Rusmanis/S.Ķezis
5 Audzinātāja stunda P.zāle-T.Stjopkina
 
Pārst.     MD19  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
3 Demontāža un montāža-T P.apkop.punkts-J.Broks
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-J.Urtāns
5 Audzinātāja stunda P.zāle-J.Urtāns
 
Pārst.     ME16  
1 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
2 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
3 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
4 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
 
Pārst.     MS16  
1 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
3 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
4 Patstāvīgie darbi elektronisko vadības sistēmu diagnostika un remonts V.Kriškalns
 
Pārst.     MS17  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Latvijas un pasaules vēsture P.-A.Kalnietis
4 Audzinātāja stunda P.-A.Kalnietis
5 Audzinātāja stunda P.zāle-A.Kalnietis
 
Pārst.     TE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     TE17  
1 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
4 Viesu apkalpošana P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Stīpniece
 
Pārst.     TP18  
1 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Stīpniece
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Viesu apkalpošanas organizācija P.v.k.105-I.Mālniece
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-D.Zelča-Ločmele
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     TP19  
1 Pārtikas prečzinība P.v.k.105-I.Mālniece
2 Informātika P.410-Z.Dubova
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Gabriša
 
Pārst.     UK16  
1 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
2 Likumdošanas pamati P.419-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.419-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati P.419-G.Veģere
5 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Ozolante
 
Pārst.     UK17  
1 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
5 Audzinātāja stunda P.zāle-N.Bumbiere
 
Pārst.     UK18  
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-D.Zelča-Ločmele
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     UK19  
1 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Gabriša
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns