PT Time Uz jauno versiju
 
Priekuļu tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas A15  • BJ15  • BN15  • BT15  • D15  • E15  • L15  • M15  • S15  
Aa16  • Ab16  • AE16  • BRk16  • BT16  • Da16  • Db16  • E16  • L16  • ML16  • MS16  • S16  
A17  • AD17  • BRk17  • D17  • E17  • L17  • ML17  • MS17  • P17  • S17  
Aa18  • Ab18  • Av18  • D18  • E18  • L18  • M18  • Ndv18-1  • P18  • S18  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas ADt18-6 • ADt18-8 • ADt19-1
Piektdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     A15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     A17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
 
Pārst.     Aa16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Automobiļu elektroiekārtu remonts-1 A.Dedumets
2 Automobiļu elektroiekārtu remonts-1 A.Dedumets
3 Automobiļu elektroiekārtu remonts-1 A.Dedumets
 
Pārst.     Aa18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati A.Šops
2 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati A.Šops
3 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati A.Šops
 
Pārst.     Ab16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Matemātika 306-D.Freimane
3 Motoru remonts 004-R.Rusmanis
 
Pārst.     Ab18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Fizika-T 223-J.Čeksters
2 Sports E.Dzudzilo
3 Fizika-T 223-J.Čeksters
 
Pārst.     AD17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
2 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
3 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
 
Pārst.     AE16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Iekšdedzes motori 004-R.Rusmanis
2 Iekšdedzes motori 004-R.Rusmanis
3 Literatūra 217-D.Gabriša
 
Pārst.     Av18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
2 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
3 Virsbūves stiklojuma remonts apkop.punkts-J.Broks
 
Pārst.     BJ15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     BN15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Patstāvīgie darbi
2 Patstāvīgie darbi
3 Patstāvīgie darbi
 
Pārst.     BRk16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BRk17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
2 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
3 Būvdarbi būvniec.lab.-I.Dzelme
 
Pārst.     BT15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Būvmateriāli v.k.304-S.Sausais
2 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-S.Sausais
3 Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana v.k.304-S.Sausais
 
Pārst.     BT16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     D15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Patstāvīgie darbi datorsistēmu vadība J.Brakšs
2 Patstāvīgie darbi datorsistēmu vadība J.Brakšs
3 Patstāvīgie darbi datorsistēmu vadība J.Brakšs
 
Pārst.     D17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Sports J.Olengovičš
2 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
3 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
 
Pārst.     D18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas-1 409-J.Brakšs
3 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     Da16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
2 Literatūra 217-D.Gabriša
3 Matemātika 306-D.Freimane
 
Pārst.     Db16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Literatūra 217-D.Gabriša
2 Perifērijas ierīces-T 419-I.Udrovska
3 Utilītprogrammas 416-J.Brakšs
 
Pārst.     E15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     E16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Ekonomika v.k.212-L.Ozolante
2 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
3 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
 
Pārst.     E17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Matemātika 306-D.Freimane
2 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana-T v.k.307-D.Stīpniece
3 Viesu apkalpošanas organizācija-T v.k.105-I.Mālniece
 
Pārst.     E18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā-T v.k.307-D.Stīpniece
2 Fizika-T 223-J.Čeksters
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     L15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Prakses atskaites sagatavošana
2 Prakses atskaites sagatavošana
3 Prakses atskaites sagatavošana
 
Pārst.     L16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Agronomija-T v.k.2215-S.Audere
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     L17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope v.k.201-V.Kriškalns
2 Grāmatvedība un nodokļi v.k.212-L.Ozolante
3 Agrobioloģija v.k.215-S.Audere
 
Pārst.     L18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Lauksaimniecības pamatprocesi b-T v.k.201-V.Kriškalns
3 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     M15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
2 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
3 Patstāvīgie darbi lauksaimniecības tehnika V.Kriškalns
 
Pārst.     M18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Latvijas un pasaules vēsture 319-A.Kalnietis
2 Lauksaimniecības pamati v.k.215-S.Audere
3 Sports E.Dzudzilo
 
Pārst.     ML16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sports L.Banka
3 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     ML17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Latviešu valoda 215-L.Sudraba
2 Sports L.Banka
3 Matemātika 304-V.Pērkone
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Matemātika 304-V.Pērkone
2 Literatūra 215-L.Sudraba
3 Lauksaimniecības tehnikas ekspluatācija un apkope-1 v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     Ndv18-1   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Bērna aprūpe u J.Purviņa
2 Bērna aprūpe u J.Purviņa
3 Bērna aprūpe u J.Purviņa
 
Pārst.     P17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
2 Sistēmu programmēšana-T 413-I.Simkeviča
3 Sports J.Olengovičš
 
Pārst.     P18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Informātika 414-N.Bumbiere
2 Informātika 414-N.Bumbiere
3 Vienkāršu algoritmu izstrāde-T 413-I.Simkeviča
 
Pārst.     S15   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija 407-M.Eihentāle
2 Statistikas pamati 137-D.Sproģe
3 Dokumentu pārvaldība 407-M.Eihentāle
 
Pārst.     S16   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Angļu valoda 312-T.Stjopkina
2 Matemātika 304-V.Pērkone
3 Datormācība 414-N.Bumbiere
 
Pārst.     S17   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Biroja darba organizācija 407-M.Eihentāle
2 Grāmatvedības pamati v.k.212-L.Ozolante
3 Dabas zinības 126-I.Eglīte
 
Pārst.     S18   Izmaiņas - 21.jūnijs 2019.
1 Ekonomiskā ģeogrāfija 126-I.Eglīte
2 Dabas zinības 126-I.Eglīte
3 Ekonomika v.k.211-M.Bambe
 
http://pt.edu.lv