PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Piektdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 5.jūnijam
Pārst.     BB17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Profesionālā saskarsme P.221-J.Plendišķe
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     BE16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
4 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     BN18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
2 Namdaru darbi C.103-S.Sausais
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     BN19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde-T C.209-D.Turciņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
 
Pārst.     DA18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     DA19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Ķīmija C.401-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Patstāvīgie darbi fizika M.Vītola
 
Pārst.     DM18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     DM19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Ķīmija C.401-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Patstāvīgie darbi fizika M.Vītola
 
Pārst.     EE16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     EE18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     EE19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Ķīmija C.401-I.Eglīte
3 Patstāvīgie darbi tehniskā grafika D.Turciņa
 
Pārst.     ID17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
2 Biroja tehnikas apkope un remonts P.416-J.Brakšs
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     ID18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     ID19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Sports E.Dzudzilo
2 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     IDa16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
2 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
3 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
 
Pārst.     IDb16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
2 Patstāvīgie darbi datortīkli J.Joksts
3 Patstāvīgie darbi IT sistēmu drošība Z.Dubova
 
Pārst.     IP17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
2 Datu bāzu programmēšana P.413-I.Simkeviča
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     IP18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
2 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     IP19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.203-L.Šķēle
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     KM16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati C.410-G.Veģere
3 Patstāvīgie darbi galdniecības izstrādājumu konstruēšana L.Puriņš
4 Patstāvīgie darbi galdniecības izstrādājumu konstruēšana L.Puriņš
 
Pārst.     KM17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Dambītis
2 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Dambītis
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
 
Pārst.     KM18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Ķīmija C.401-I.Eglīte
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     LA18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
2 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
3 Augsnes īpašības un ielabošana P.v.k.304-E.Pūce
 
Pārst.     LI16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
 
Pārst.     LI17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     LM16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
 
Pārst.     LM17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
 
Pārst.     LM18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
2 Lauksaimniecības pamati P.v.k.215-S.Audere
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
 
Pārst.     LM19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
2 Spēkratu uzbūves pamati-T P.019-S.Ķezis
3 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
 
Pārst.     MA16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu rem. E.Salmiņš
2 Patstāvīgie darbi automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu rem. E.Salmiņš
3 Patstāvīgie darbi automobiļa hidraulisko un pneimatisko sistēmu rem. E.Salmiņš
 
Pārst.     MA17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Literatūra P.217-D.Gabriša
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
 
Pārst.     MA19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
2 Automobiļu uzbūves pamati-T P.004-R.Rusmanis
3 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati R.Rusmanis
 
Pārst.     MAv18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MD19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports E.Dzudzilo
3 Patstāvīgie darbi remonta pamati A.Lapsa
 
Pārst.     ME16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
2 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
3 Patstāvīgie darbi tehniskā servisa organizācija J.Broks
 
Pārst.     MS16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
 
Pārst.     MS17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
2 Rasēšana P.421-Ģ.Sukurs
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
 
Pārst.     TE16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošanas organizācija I.Mālniece
2 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošanas organizācija I.Mālniece
3 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošanas organizācija I.Mālniece
 
Pārst.     TE17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Angļu valoda P.310-A.Ronis
2 Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.105-I.Mālniece
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     TP18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
 
Pārst.     TP19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     UK16   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
2 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     UK18   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
2 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     UK19   Izmaiņas - 29.maijs 2020.
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Bambe
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns