PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Piektdiena
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     BB17  
1 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
2 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
3 Praktiskās mācības būvdarbi P.darbnīcas-S.Sausais
 
Pārst.     BE16  
1 Brīvlaiks
2 Brīvlaiks
3 Brīvlaiks
4 Brīvlaiks
 
Pārst.     BN16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     BN17  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-A.Kokle
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības A.Kokle
 
Pārst.     BN18  
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Rasēšana C.209-D.Turciņa
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     BN19  
1 Ķīmija C.206-I.Eglīte
2 Sports K.Puriņa
3 Patstāvīgie darbi ģeodēzisko darbu izpilde E.Pūce
 
Pārst.     DA18  
1 Sports K.Puriņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     DA19  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Ķīmija C.206-I.Eglīte
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības konstruēšana un modelēšana G.Garkalne
 
Pārst.     DM18  
1 Sports K.Puriņa
2 Fizika C.401-M.Vītola
3 Patstāvīgie darbi krievu valoda D.Tarasova
 
Pārst.     DM19  
1 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
2 Ķīmija C.206-I.Eglīte
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības kokapstrāde M.Jurciņš
 
Pārst.     EE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     EE17  
1 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
2 Praktiskās mācības elektromontāžas darbi C.106-A.Spruģevics
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības elektromontāžas darbi A.Spruģevics
 
Pārst.     EE18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
 
Pārst.     EE19  
1 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi C.110-A.Tūtere
2 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi C.110-A.Tūtere
3 Patstāvīgie darbi elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi A.Tūtere
 
Pārst.     ID17  
1 Angļu valoda P.310-A.Ronis
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture S.Rakauskis
 
Pārst.     ID18  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Matemātika P.306-D.Freimane
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     ID19  
1 Matemātika P.306-D.Freimane
2 Sports E.Dzudzilo
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     IDa16  
1 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
2 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
3 Datorsistēmu vadība P.416-J.Brakšs
4 Patstāvīgie darbi datu bāzes I.Simkeviča
 
Pārst.     IDb16  
1 Patstāvīgie darbi datu bāzes I.Simkeviča
2 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
3 Biroja lietotnes P.414-N.Bumbiere
4 Patstāvīgie darbi datu bāzes I.Simkeviča
 
Pārst.     IP17  
1 Angļu valoda P.310-A.Ronis
2 Angļu valoda P.310-A.Ronis
3 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture S.Rakauskis
 
Pārst.     IP18  
1 Fizika C.401-M.Vītola
2 Literatūra C.305-G.Jēgere
3 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
 
Pārst.     IP19  
1 Sabiedrības un cilvēka drošība C.301-L.Šķēle
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stālmane
 
Pārst.     KM16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     KM17  
1 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Kokgriešanas pamati C.darbnīcas-A.Šimanajevs
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     KM18  
1 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
2 Praktiskās mācības C.darbnīcas-M.Jurciņš
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
 
Pārst.     KM19  
1 Rasēšana C.209-D.Turciņa
2 Sabiedrības un cilvēka drošība C.301-L.Šķēle
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības A.Šimanajevs
 
Pārst.     LA18  
1 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
2 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
3 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
 
Pārst.     LI16  
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Patstāvīgie darbi lopkopība M.Skotele
 
Pārst.     LI17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     LM16  
1 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
2 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
3 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
4 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
 
Pārst.     LM17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latvijas un pasaules vēsture P.-A.Kalnietis
3 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
 
Pārst.     LM18  
1 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
2 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
3 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
 
Pārst.     LM19  
1 Lauksaimniecības pamati-2/Remonta pamati-1 P.v.k.215-S.Audere/P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Lauksaimniecības pamati-2/Remonta pamati-1 P.v.k.215-S.Audere/P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Patstāvīgie darbi traktortehnikas vadītāju sagatavošana J.Lācis
 
Pārst.     MA16  
1 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
2 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
3 Elektronisko sistēmu remonta pamati P.008-A.Dedumets
4 Patstāvīgie darbi elektronisko sistēmu remonta pamati A.Dedumets
 
Pārst.     MA17  
1 Automobiļu šasijas remonts a P.019-S.Ķezis
2 Automobiļu šasijas remonts a P.019-S.Ķezis
3 Angļu valoda P.310-A.Ronis
 
Pārst.     MA18  
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Literatūra P.217-D.Gabriša
3 Patstāvīgie darbi automobiļu tehniskā apkope un remonts A.Šops
 
Pārst.     MA19  
1 Sports E.Dzudzilo
2 Matemātika P.304-V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi sabiedrības un cilvēka drošība J.Urtāns
 
Pārst.     MD17  
1 Iekšdedzes motori P.004-R.Rusmanis
2 Iekšdedzes motori P.004-R.Rusmanis
3 Iekšdedzes motori P.004-R.Rusmanis
 
Pārst.     MD19  
1 Informātika-1/Angļu valoda-2 P.410-Z.Dubova/P.307-S.Ganiņa
2 Informātika-2/Angļu valoda-1 P.410-Z.Dubova/P.307-S.Ganiņa
3 Patstāvīgie darbi automobiļu uzbūves pamati R.Rusmanis
 
Pārst.     ME16  
1 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
2 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
3 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
4 Sakaru sistēmu diagnostika un remonts u P.Punculis
 
Pārst.     MS16  
1 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
2 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
3 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
4 Patstāvīgie darbi spēkratu remonta organizācija J.Broks
 
Pārst.     MS17  
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Latvijas un pasaules vēsture P.-A.Kalnietis
3 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
 
Pārst.     TE16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     TE17  
1 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošana D.Zelča-Ločmele
2 Patstāvīgie darbi viesu apkalpošana D.Zelča-Ločmele
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda A.Ronis
 
Pārst.     TP18  
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi ēdienu gatavošanas tehnoloģija D.Stīpniece
 
Pārst.     TP19  
1 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     UK16  
1 Retorika P.217-D.Gabriša
2 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
3 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
4 Patstāvīgie darbi personāllietvedība M.Eihentāle
 
Pārst.     UK17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
Pārst.     UK18  
1 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi literatūra L.Sudraba
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
Pārst.     UK19  
1 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
2 Biroja darba organizēšana P.407-M.Eihentāle
3 Patstāvīgie darbi ekonomika M.Bambe
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns