PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas LAn19-9 • LAt19-8 • MDt19-8
Piektdiena
Jaunais pamatsaraksts
no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 5.jūnijam
Pārst.     BB17  
NAV DATU!
 
Pārst.     BE16  
1 Ģeodēziskie darbi būvniecībā P.v.k.304-I.Oša
2 Ģeodēziskie darbi būvniecībā P.v.k.304-I.Oša
3 Ģeodēziskie darbi būvniecībā P.v.k.304-I.Oša
4 Ģeodēziskie darbi būvniecībā P.v.k.304-I.Oša
 
Pārst.     BN16  
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības A.Kokle
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības A.Kokle
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības A.Kokle
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības A.Kokle
 
Pārst.     BN17  
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     BN18  
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda G.Jēgere
3 Kokapstrādes darbmašīnas C.darbnīcas-A.Kokle
4 Kokapstrādes darbmašīnas C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     BN19  
1 Informātika-1 C.410-N.Bumbiere
2 Informātika-1 C.410-N.Bumbiere
3 Informātika-2 C.410-N.Bumbiere
4 Informātika-2 C.410-N.Bumbiere
 
Pārst.     DA18  
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības šūšanas tehnoloģija S.Jonāse
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības šūšanas tehnoloģija S.Jonāse
 
Pārst.     DA19  
1 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
2 Praktiskās mācības darbs materiālā C.darbnīcas-I.Brokane
 
Pārst.     DM18  
1 Praktiskās mācības mēbeļu dizaina izstrāde C.301-L.Šķēle
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības mēbeļu dizaina izstrāde L.Šķēle
 
Pārst.     DM19  
1 Praktiskās mācības kokapstrāde-2 C.darbnīcas-A.Kokle
2 Praktiskās mācības kokapstrāde-2 C.darbnīcas-A.Kokle
 
Pārst.     EE16  
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības uzņēmumā A.Spruģevics
 
Pārst.     EE17  
1 Matemātika C.304-Z.Medne
2 Matemātika C.304-Z.Medne
3 Latviešu valoda C.305-G.Jēgere
 
Pārst.     EE18  
1 Patstāvīgie darbi elektroiekārtas un to apkalpošana A.Tūtere
2 Patstāvīgie darbi elektroiekārtas un to apkalpošana A.Tūtere
 
Pārst.     EE19  
1 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi pr. C.110-A.Spruģevics
2 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi pr. C.110-A.Spruģevics
3 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi pr. C.110-A.Spruģevics
 
Pārst.     ID17  
1 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
2 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
 
Pārst.     ID18  
3 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana P.409-S.Iesmiņš
 
Pārst.     ID19  
1 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
2 Datortehnikas komplektēšana un montāža P.416-J.Brakšs
 
Pārst.     IDa16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     IDb16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     IP17  
1 Datu bāzu programmēšana a P.419-V.Bartuševics
2 Datu bāzu programmēšana a P.419-V.Bartuševics
 
Pārst.     IP18  
4 Sistēmu programmēšana C.203-A.Tamanis
 
Pārst.     IP19  
1 Sistēmu programmēšana-pr C.203- A.Tamanis
2 Sistēmu programmēšana-pr C.203- A.Tamanis
3 Sistēmu programmēšana-pr C.203- A.Tamanis
 
Pārst.     KM16  
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
2 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
3 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
4 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
 
Pārst.     KM17  
1 Patstāvīgie darbi praktiskās mācības M.Jurciņš
2 Patstāvīgie darbi literatūra G.Jēgere
 
Pārst.     KM18  
3 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-A.Šimanajevs
4 Galdnieka darbu tehnoloģija C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     KM19  
1 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
2 Materiālmācība C.darbnīcas-A.Šimanajevs
 
Pārst.     LA18  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LI16  
1 Patstāvīgie darbi agronomija S.Audere
2 Patstāvīgie darbi agronomija S.Audere
3 Patstāvīgie darbi agronomija S.Audere
4 Patstāvīgie darbi agronomija S.Audere
 
Pārst.     LI17  
1 Mežsaimniecības un būvniecības pamati a P.v.k.208-B.Nebare
2 Mežsaimniecības un būvniecības pamati a P.v.k.208-B.Nebare
3 Mežsaimniecības un būvniecības pamati a P.v.k.208-B.Nebare
 
Pārst.     LM16  
1 Sports L.Banka
2 Sports L.Banka
3 Patstāvīgie darbi spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts E.Salmiņš
4 Patstāvīgie darbi spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts E.Salmiņš
 
Pārst.     LM17  
1 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts P.v.k.201-V.Kriškalns
2 Lauksaimniecības tehnikas apkalpošana un remonts P.v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     LM18  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     LM19  
1 Demontāža un montāža-1 P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Demontāža un montāža-1 P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Demontāža un montāža-2 P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Demontāža un montāža-2 P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     MA16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MA17  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
 
Pārst.     MA18  
1 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
2 Patstāvīgie darbi Latvijas un pasaules vēsture A.Kalnietis
 
Pārst.     MA19  
1 Remonta pamati-1 P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
2 Remonta pamati-1 P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
3 Remonta pamati-2 P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
4 Remonta pamati-2 P.atslēdzn.darbn.-A.Lapsa
 
Pārst.     MD17  
1 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
2 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts P.008-A.Dedumets
 
Pārst.     MD19  
1 Informātika-1/Angļu valoda-2 P.410-Z.Dubova/P.307-S.Ganiņa
2 Informātika-2/Angļu valoda-1 P.410-Z.Dubova/P.307-S.Ganiņa
 
Pārst.     ME16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     MS16  
1 Sports L.Banka
2 Sports L.Banka
3 Patstāvīgie darbi spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts E.Salmiņš
4 Patstāvīgie darbi spēkratu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts E.Salmiņš
 
Pārst.     MS17  
3 Specializētās tehnikas apkalpošana un remonts P.v.k.201-V.Kriškalns
4 Specializētās tehnikas apkalpošana un remonts P.v.k.201-V.Kriškalns
 
Pārst.     TE16  
1 Patstāvīgie darbi konditorejas izstrādājumu gatavošana D.Zelča−Ločmele
2 Patstāvīgie darbi konditorejas izstrādājumu gatavošana D.Zelča−Ločmele
3 Patstāvīgie darbi konditorejas izstrādājumu gatavošana D.Zelča−Ločmele
4 Patstāvīgie darbi konditorejas izstrādājumu gatavošana D.Zelča−Ločmele
 
Pārst.     TE17  
1 Patstāvīgie darbi ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija D.Stīpniece
2 Patstāvīgie darbi ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija D.Stīpniece
 
Pārst.     TP18  
1 Patstāvīgie darbi datorizētās programmas ēdināšanā I.Mālniece
2 Patstāvīgie darbi tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšana D.Stīpniece
 
Pārst.     TP19  
1 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča−Ločmele
2 Ēdienu gatavošana P.v.k.109-D.Zelča−Ločmele
 
Pārst.     UK16  
1 Kvalifikācijas prakse
2 Kvalifikācijas prakse
3 Kvalifikācijas prakse
4 Kvalifikācijas prakse
 
Pārst.     UK17  
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda D.Gabriša
 
Pārst.     UK18  
1 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
2 Patstāvīgie darbi latviešu valoda L.Sudraba
 
Pārst.     UK19  
1 Organizācijas darbības pamatprocesi P.407-M.Eihentāle
2 Organizācijas darbības pamatprocesi P.407-M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns