PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Grupa - LI16
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     Pirmdiena   Izmaiņas - 6.jūlijs 2020.
1 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Lopkopība P.v.k.219-M.Skotele
 
Pārst.     Otrdiena   Izmaiņas - 7.jūlijs 2020.
1 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Konsultācija kvalifikācijas prakses aizstāvēšanai P.215-S.Audere
4 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
 
Pārst.     Trešdiena   Izmaiņas - 8.jūlijs 2020.
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Sports L.Banka
4 Lauksaimniecības produktu ražošanas organizācija P.v.k.212-L.Ozolante
 
Pārst.     Ceturtdiena   Izmaiņas - 9.jūlijs 2020.
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/L.Ozolante/V.Kriškalns
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/L.Ozolante/V.Kriškalns
4 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.v.k.215-S.Audere/L.Ozolante/V.Kriškalns
5 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Ozolante
 
Pārst.     Piektdiena   Izmaiņas - 10.jūlijs 2020.
1 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
2 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
3 Mehanizētie darbi fermā P.v.k.308-E.Salmiņš
4 Patstāvīgie darbi lopkopība M.Skotele
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns