PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Grupa - TP19
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     Pirmdiena   Izmaiņas - 6.jūlijs 2020.
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
3 Matemātika P.304-V.Pērkone
4 Informātika P.410-Z.Dubova
 
Pārst.     Otrdiena   Izmaiņas - 7.jūlijs 2020.
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Sports L.Banka
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
 
Pārst.     Trešdiena   Izmaiņas - 8.jūlijs 2020.
1 Ķīmija P.126-I.Eglīte
2 Pārtikas prečzinība P.v.k.105-I.Mālniece
3 Krievu valoda P.315-J.Bražena
4 Matemātika P.304-V.Pērkone
 
Pārst.     Ceturtdiena   Izmaiņas - 9.jūlijs 2020.
1 Pārtikas prečzinība P.v.k.105-I.Mālniece
2 Informātika P.410-Z.Dubova
3 Latviešu valoda P.217-D.Gabriša
4 Audzinātāja stunda P.v.k.zāle-D.Gabriša
5 Audzinātāja stunda P.zāle-D.Gabriša
 
Pārst.     Piektdiena   Izmaiņas - 10.jūlijs 2020.
1 Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
2 Ēdienu gatavošanas tehnoloģija P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
3 Patstāvīgie darbi angļu valoda T.Stjopkina
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns