PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Grupa - UK16
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     Pirmdiena   Izmaiņas - 6.jūlijs 2020.
1 Arhīva darbs P.407-M.Eihentāle
2 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
3 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
4 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
 
Pārst.     Otrdiena   Izmaiņas - 7.jūlijs 2020.
1 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
2 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.407-M.Eihentāle/M.Bambe/L.Ozolante
3 Kvalifikācijas prakses aizstāvēšana P.407-M.Eihentāle/M.Bambe/L.Ozolante
4 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     Trešdiena   Izmaiņas - 8.jūlijs 2020.
1 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
2 Tirgvedības pamati P.v.k.211-M.Bambe
3 Sports L.Banka
4 Personāllietvedība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     Ceturtdiena   Izmaiņas - 9.jūlijs 2020.
1 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
2 Likumdošanas pamati P.419-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.419-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati P.419-G.Veģere
5 Audzinātāja stunda P.zāle-L.Ozolante
 
Pārst.     Piektdiena   Izmaiņas - 10.jūlijs 2020.
1 Retorika P.217-D.Gabriša
2 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
3 Preču un pakalpojumu serviss P.v.k.211-M.Bambe
4 Patstāvīgie darbi personāllietvedība M.Eihentāle
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns