PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
Grupa - UK17
Jaunais pamatsaraksts
no .gada 0. līdz .gada 0.
Pārst.     Pirmdiena   Izmaiņas - 6.jūlijs 2020.
1 Matemātika P.304-V.Pērkone
2 Datormācība P.414-N.Bumbiere
3 Komerczinību pamati P.419-L.Ozolante
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     Otrdiena   Izmaiņas - 7.jūlijs 2020.
1 Angļu valoda P.307-S.Ganiņa
2 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Komerczinību pamati P.421-L.Ozolante
 
Pārst.     Trešdiena   Izmaiņas - 8.jūlijs 2020.
1 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
2 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
3 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
4 Likumdošanas pamati P.v.k.208-G.Veģere
 
Pārst.     Ceturtdiena   Izmaiņas - 9.jūlijs 2020.
1 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
2 Sabiedrības un cilvēka drošība P.309-J.Urtāns
3 Profesionālā angļu valoda P.312-T.Stjopkina
4 Profesionālā vācu valoda P.v.k.208-D.Čeirāne
5 Audzinātāja stunda P.zāle-N.Bumbiere
 
Pārst.     Piektdiena   Izmaiņas - 10.jūlijs 2020.
1 Patstāvīgie darbi angļu valoda S.Ganiņa
2 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
3 Patstāvīgie darbi matemātika V.Pērkone
 
http://pt.edu.lv/pt   Izstrādātājs: Andrejs Rampāns