PT Time Uz jauno versiju
 
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums - STUNDU SARAKSTS
Grupas BE16  • BN16  • EE16  • IDa16  • IDb16  • KM16  • LI16  • LM16  • MA16  • ME16  • MS16  • TE16  • UK16  
BB17  • BN17  • EE17  • ID17  • IP17  • KM17  • LI17  • LM17  • MA17  • MD17  • MS17  • TE17  • UK17  
BN18  • DA18  • DM18  • EE18  • ID18  • IP18  • KM18  • LA18  • LM18  • MA18  • MAv18  • TP18  • UK18  
BN19  • DA19  • DM19  • EE19  • ID19  • IP19  • KM19  • LM19  • MA19  • MD19  • TP19  • UK19  
Kabinets vai pasniedzējs:   Izmaiņas
Dienas
TĀLĀKIZGLĪTĪBA un NEKLĀTIENE
Grupas BPnef19-9 • DAnef19-9 • DPnef19-9 • KDnef19-8a • KDnef19-8b • KVnef19-9 • LAt19-8 • MDt19-1 • MDt19-8 • MRnef19-11 • MRnef19-9
Grupa - UK18
Pamatsaraksts
no 2019.gada 9.septembra līdz 2019.gada 13.septembrim
Pārst.     Pirmdiena   Izmaiņas - 23.septembris 2019. - šodien
1 Latviešu valoda P.215-L.Sudraba
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Grāmatvedības pamati P.v.k.212-L.Ozolante
4 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
 
Pārst.     Otrdiena   Izmaiņas - 24.septembris 2019.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Dabaszinības P.309-J.Urtāns
4 Audzinātāja stunda P.v.k.109-D.Zelča-Ločmele
 
Pārst.     Trešdiena   Izmaiņas - 25.septembris 2019.
1 Angļu valoda P.312-T.Stjopkina
2 Krievu valoda P.315-J.Bražena
3 Latvijas un pasaules vēsture P.319-S.Rakauskis
4 Sports L.Banka
 
Pārst.     Ceturtdiena   Izmaiņas - 26.septembris 2019.
1 Literatūra P.215-L.Sudraba
2 Matemātika P.318-D.Brakša
3 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
4 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
 
Pārst.     Piektdiena   Izmaiņas - 27.septembris 2019.
1 Ekonomika P.v.k.211-M.Bambe
2 Datormācība p.414-N.Bumbiere
3 Dokumentu pārvaldība P.407-M.Eihentāle
 
http://vtdt.edu.lv