Priekuļu tehnikums
Tālrunis uzziņām /darba laikā/ 64130679
ELEKTONISKĀ PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM
Izvēlies
apmācības
formu!
MĀCĪBAS
KLĀTIENĒ
Uzņem izglītojamos ar
  • pabeigtu pamatizglītību,
  • pabeigtu vidējo izglītību.
MĀCĪBAS
NEKLĀTIENĒ
Mācības neklātienē.
Nodarbības notiek sestdienās.
PROFESIONĀLĀ
TĀLĀKIZGLĪTĪBA
Strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).
NEFORMĀLĀ
IZGLĪTĪBA
Strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).
ĀRPUS FORMĀLĀ IZGLĪTĪBA
Iespēja novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kārtojot eksāmenu.