KONTAKTI  

Egļu gatve 9

Priekuļi

Priekuļu pagasts

Priekuļu novads

LV 4126

Telefons/ fakss: 641 30602
e-pasts: priekulu.tehnikums@pt.edu.lv


Darba laiks - darbdienās 800-1700

    telefons e-pasts
Direktors Artūrs Sņegovičs 20210818 snegovics.arturs@pt.edu.lv
Vecākā lietvede Sarmīte Grava 64130602 grava.sarmite@pt.edu.lv
Lietvede Cēsu ēkā Sarmīte Žīgure 29415137 info@ctdv.edu.lv
Vecākā lietvede (audzēkņiem) Velta Voroņina 64130679 voronina.velta@pt.edu.lv
Direktora vietnieki
 - izglītības kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā Ginta Justamente ginta.justamente@ctdv.edu.lv
 - sporta, kultūrizglītības un audzināšanas jomā Paulīna Sukaruka
Sandris Rakauskis
29101937
25949499
sukaruka.liene@pt.edu.lv
rakauskis.sandris@pt.edu.lv
 - IKT un prakšu jomā Aleksandrs Ļubinskis 26181851 lubinskis.aleksandrs@pt.edu.lv
Izglītības metodiķe Kristīne Rebinova 64107948 rebinova.kristine@pt.edu.lv
Izglītības metodiķe – stundu plānotāja Irēna Mālniece 29359497 malniece.irena@pt.edu.lv
Neklātienes un tālākizglītības nodaļas lietvede Inese Dedumeta 27843536 dedumeta.inese@pt.edu.lv
Projektu vadītāja Kristīne Krodziniece 29198670 krodziniece.kristine@pt.edu.lv
Galvenā grāmatvede Sandra Ungura 64107943 gramatvediba@pt.edu.lv
ungura.sandra@pt.edu.lv
Sporta daļa Jānis Olengovičs 26543399
64130366
olengovics.janis@pt.edu.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Sarapova 22307826 sarapova.liene@pt.edu.lv
Bibliotēka biblioteka@pt.edu.lv
IT grupa     it@pt.edu.lv
Dienesta viesnīca Egļu gatve 15, Priekuļi 28371102  

Mūsu rekvizīti

VIDZEMES TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA TEHNIKUMS

Egļu gatve 9 ,Priekuļi, Priekuļu pagasts

Priekuļu novads, LV 4126

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611

Pamatbudžeta konts

LV17TREL2150666001000

Valsts kase kods TRELLV22

http://www.vtdt.lv