KONTAKTI  

Egļu gatve 9

Priekuļi

Priekuļu pagasts

Priekuļu novads

LV 4126

Telefons/ fakss: 641 30602
e-pasts: info@vtdt.edu.lv


Darba laiks - darbdienās 800-1700

    telefons e-pasts
Direktors Artūrs Sņegovičs 20210818 arturs.snegovics@vtdt.edu.lv
Vecākā lietvede Sarmīte Grava 64130602 sarmite.grava@vtdt.edu.lv
Lietvede Cēsu ēkā Sarmīte Žīgure 29415137 cesis@vtdt.edu.lv
Vecākā lietvede (audzēkņiem) Velta Voroņina 64130679 velta.voronina@vtdt.edu.lv
Direktora vietnieki
 - izglītības kvalitātes, organizācijas un attīstības jomā Ginta Justamente ginta.justamente@vtdt.edu.lv
 - sporta, kultūrizglītības un audzināšanas jomā Paulīna Sukaruka
Sandris Rakauskis
29101937
25949499
liene.sukaruka@vtdt.edu.lv
sandris.rakauskis@vtdt.edu.lv
Izglītības metodiķe Kristīne Rebinova 64107948 kristine.rebinova@vtdt.edu.lv
Izglītības metodiķe – stundu plānotāja Irēna Mālniece 29359497 irena.malniece@vtdt.edu.lv
Neklātienes un tālākizglītības nodaļas lietvede Inese Dedumeta 27843536 inese.dedumeta@vtdt.edu.lv
Projektu vadītāja Kristīne Krodziniece 29198670 kristine.krodziniece@vtdt.edu.lv
Galvenā grāmatvede Sandra Ungura 64107943 gramatvediba@vtdt.edu.lv
sandra.ungura@vtdt.edu.lv
Sporta daļa Jānis Olengovičs 26543399
64130366
janis.olengovics@vtdt.edu.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Sarapova 22307826 liene.sarapova@vtdt.edu.lv
Bibliotēka biblioteka@vtdt.edu.lv
IT grupa     it@vtdt.edu.lv
Dienesta viesnīca Egļu gatve 15, Priekuļi 28371102  

Mūsu rekvizīti

VIDZEMES TEHNOLOĢIJU UN DIZAINA TEHNIKUMS

Egļu gatve 9 ,Priekuļi, Priekuļu pagasts

Priekuļu novads, LV 4126

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods LV90009613611

Pamatbudžeta konts

LV17TREL2150666001000

Valsts kase kods TRELLV22

http://www.vtdt.lv