Uzņemšana » Uzņemto audzēkņu saraksti
  Priekuļu tehnikums
Uzņemto audzēkņu saraksti - 2017./2018.mācību gads
Stāvoklis uz 7.septembri 2017.
Alfabētiskais saraksts
Profesionālās vidējās izglītības programmas ar vidējo izglītību
  Automehāniķis   -   Av17
  Izglītības programmu īstenošanas vieta -Priekuļi     Audzinātājs -
Nr Uzvārds Vārds Skola Piezīmes
1. Bērziņš Ingars Gulbenes 2.vidusskola
2. Matutis Ingars Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs
3. Mizis Dāvis Smiltenes ģimnāzija
4. Neicenieks Ričards Līvānu 1.vidusskola
5. Pintāns Nauris Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs
6. Razminovičs Kristaps Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs
7. Špats Artūrs Cesvaines vidusskola
http://www.pt.edu.lv