Uzņemšana » Uzņemto audzēkņu saraksti
  Priekuļu tehnikums
Uzņemto audzēkņu saraksti - 2017./2018.mācību gads
Stāvoklis uz 7.septembri 2017.
Alfabētiskais saraksts
Profesionālās vidējās izglītības programmas ar pamatskolas izglītību
  Lauku īpašuma apsaimniekotājs   -   L17
  Izglītības programmu īstenošanas vieta -Priekuļi     Audzinātājs -Bumbiere Nazika
Nr Uzvārds Vārds Skola Piezīmes
1. Aukšmukste Roze Diāna Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola
2. Bērziņš Reinis Blomes pamatskola
3. Bērztīse Samanta Mazsalacas vidusskola
4. Brahmanis Dāvids Burtnieku Ausekļa vidusskola
5. Briedis Kristers Stalbes vidusskola
6. Galzons Jānis Rīgas 6.vidusskola
7. Grīnbergs Jānis Burtnieku Ausekļa Pamatskola
8. Krūmiņš Tomass Priekuļu vidusskola
9. Prokofjevs Dinārs Strautiņu pamatskola
10. Pujiņš Mareks Trapenes pamatskola
11. Riekstiņš Raivis Drustu pamatskola
12. Vizulis Daniels Vecpiebalgas vidusskola
13. Zaķis Lauris Strautiņu pamatskola
http://www.pt.edu.lv