Uzņemšana » Uzņemto audzēkņu saraksti
  Priekuļu tehnikums
Uzņemto audzēkņu saraksti - 2017./2018.mācību gads
Stāvoklis uz 23.augustu 2018.
Alfabētiskais saraksts
Profesionālās vidējās izglītības programmas ar pamatskolas izglītību
  Augkopības tehniķis /ar ievirzi lopkopībā/   -   L18
  Izglītības programmu īstenošanas vieta -Priekuļi     Audzinātājs -
Nr Uzvārds Vārds Skola Piezīmes
1. Biezēka Sandra Līgatnes novada vidusskola
2. Cvetkovs Valērijs Baltinavas vidusskola
3. Ķūķis Pēteris Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs
4. Podāns Dāvis Jēkabpils Valsts ģimnāzija
5. Siliņš Juris Vidrižu pamatskola
6. Sirmule Megija Tirzas pamatskola
7. Urtāns Dāvis Kristians Mores pamatskola
8. van Herks Vilhelms Aleksandrs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
9. Vīgante Līga Helēna Priekules vidusskola
10. Voitkunskis Daniels Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
http://www.pt.edu.lv