MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Augkopība
Izlītības programmas kods: 33 621 01 1
Licenece:
Akreditācija:
Kvalifikācija: Augkopības tehniķis
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt augkopības tehniķa kvalifikāciju. Augkopības tehniķis plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu,ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
bioloģiju
ķīmiju
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Profesionālajos mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
sociālās un pilsoniskās prasmes
lauksaimniecības pamatprocesus
augsnes īpašības un ielabošanu
lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšanu
augu pavairojamo materiālu
kultūraugu mēslošanu
augu aizsardzību
augkopības mehanizāciju
ražas sagatavošanu uzglabāšanai
lopbarības ražošanu
traktortehnikas vadītāju sagatavošanu
lopkopības pamatus
augkopja praksi
lauksaimniecības darbu organizēšanu
augkopības procesu organizēšanu
precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā
lopkopības darbu organizēšanu
aukopības tehniķa praksi
Kvalifikācijas prakse:
Lauksaimniecības uzņēmumos Latvijā un ārzemēs
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas:
• Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
Informācija atjaunota 2018.gada 5.jūnijā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv