MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Būvdarbi
Izlītības programmas kods: 33 582 01 1
Licenece: P-11396
Akreditācija: AP 3491
Kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt apdares darbu tehniķa kvalifikāciju, kas nodrošina prasmi veikt apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu, izvēlēties piemērotus materiālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, izvēlēties apdares darbiem atbilstošus būvmateriālus, plānot to piegādi, izvēlēties mehānismus un instrumentus apdares darbu veikšanai, plānot apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, kā arī ievērot darba drošības un sanitārijas prasības.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valoda
pirmā svešvaloda – angļu valoda
otrā svešvaloda – krievu valoda
literatūra
Matemātikā un dabas zinībās:
matemātika
informātika
fizika
ķīmija
Sociālās zinībās:
ekonomika
Latvijas un pasaules vēsture
Profesionālajos mācību priekšmetos:
darba un vides aizsardzība
būvmateriāli
ievadu būvniecībā
apdares darbu tehnoloģijas
būvdarbu organizācija
būvkonstrukcijas
celtniecības rasēšana
darba normēšanas un tāmēšanas pamati
elektrotehnikas pamati
krāsu mācība, kompozīcija
būvfizika
būvķīmija
pielietojamā matemātika
būvniecības likumdošana
Praktiskās mācības:
apmetēju darbi
flīzēšanas darbi
grīdu ieklāšanas darbi
krāsotāju darbi
sausās būves darbi
tapešu līmēšanas darbi
Kvalifikācijas prakse:
Celtniecības uzņēmumos Latvijā un ārzemēs
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas:
• Būvfirmas uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi;
• Var veikt komercdarbību vai būt pašnodarbināta persona.
Informācija atjaunota 2018.gada 20.aprīlī.
http://www.pt.edu.lv