MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Ēdināšanas pakalpojumi
Izlītības programmas kods: 33 811 02 1
Licenece:
Akreditācija:
Kvalifikācija: Pavārs
Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: Iegūt pavāra kvalifikāciju. Pavārs gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā, dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
fiziku
ķīmiju
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Profesionālajos mācību priekšmetos:
sabiedrības un cilvēka drošību
paškontroles sistēmu ēdināšanas uzņēmumā
pārtikas prečzinību
ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu
ēdienu gatavošanas tehnoloģiju
ēdienu gatavošanu
ēdienu noformēšanu un pasniegšanu
lietišķo attiecību psiholoģiju
tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādāšanu
datorizētās progammas ēdināšanā
viesu apkalpošanas organizāciju
ēdināšanas uzņēmumu darba organizāciju
uzskaiti un atskaiti
pirmo profesionālo svešvalodu
uzņēmējdarbību ēdināšanas nozarē
otro profesionālo svešvalodu
likumdošanas pamatus
Kvalifikācijas prakse:
Ēdināšanas uzņēmumos Latvijā un ārzemēs
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas: • Pavārs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Informācija atjaunota 2018.gada 5.jūnijā.
http://www.pt.edu.lv