MĀCĪBAS » Izglītības programmas
2019./2020. mācību gads
  Programmēšana
Izlītības programmas kods: 33 484 01 1
Licenece: P-16875
Akreditācija:
Kvalifikācija: Programmēšanas tehniķis

/modulārā programma/

Mācību ilgums: 4 gadi
Absolventi iegūst: 3.līmeņa profesionālo vidējo izglītību
Beigšanas dokuments: Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolās
Piešķirtā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
Uzņemšana: Atbilstoši izglītojamo uzņemšanas KĀRTĪBAI
Mērķis: iegūt programmēšanas tehniķa kvalifikāciju, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus
Mācības: Mācību laikā audzēkņi apgūst sekojošus priekšmetus:
Valodās un komunikatīvās zinībās:
latviešu valodu
pirmo svešvalodu – angļu valodu
otro svešvalodu – krievu valodu
Matemātikā,dabas zinībās un tehniskās zinībās:
matemātiku
informātiku
fiziku
Sociālās zinībās un kultūrizglītībā:
ekonomiku
literatūru
Latvijas un pasaules vēsturi
sportu
Mūžizglītības kompetenču mācību kursos:
sabiedrības un cilvēka drošību
zaļās prasmes
sociālās un pilsoniskās prasmes
Profesionālo kompetenču mācību kursos:
EIKT pamatprocesus un darbu veidus
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas
vienkāršu algoritmu izstrādi
preču un pakalpojumu izvēli EIKT infrastruktūras izveidei
sistēmu programmēšanu
lokālo tīklu ierīkošanu un uzturēšanu
serveru izvēli un uzstādīšanu
datu bāzu programmēšanu
EIKT drošības politikas veidošanu
tīmekļa vietņu programmēšanu (WEB) (izvēle)
industriālo iekārtu programmēšanu (izvēle)
lietotnes programmēšanu (izvēle)
EIKT produktu izstrādi (izvēle)
programmēšanas tehniķa praksi
Kvalifikācijas prakse:
Latvijas un ārvalstu uzņēmumos
Darba vietas pēc tehnikuma beigšanas: Programmēšanas tehniķis strādā uzņēmumā, kas veic programmēšanu, vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants
Informācija atjaunota 2018.gada 5.jūnijā.
Nāc mācīties Priekuļu tehnikumā un kļūsti par PROFESIONĀLI savā nozarē!
http://www.vtdt.lv