NEKLĀTIENE  

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību


  NODARBĪBAS   Lnv17-9  Tr18-1
  Tuvākās nodarbības

Lauksaimniecība

Sestdiena,  24.februāris  2018.

Lnv17-9
8.10-12.35 Lopkopība v.k.219-M.Skotele
13.35-18.45 Lopkopība v.k.219-M.Skotele

Lauksaimniecības tehnika

Piektdiena,  23.februāris  2018.

Tr18-1
12.50-14.15 Darba aizsardzība 223-G.Veģere
14.20-15.45 Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība 137-J.Lācis
15.50-18.45 Traktortehnikas uzbūve un ekspluatācijas pamati v.k.201-V.Kriškalns
http://www.pt.edu.lv