NEKLĀTIENE  

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību


  NODARBĪBAS   Lnv16-9a  Lnv16-9b  Lnv17-9
  Tuvākās nodarbības

Lauksaimniecība

Sestdiena,  30.septembris  2017.

Lnv16-9a
. Kvalifikācijas prakse
Lnv16-9b
. Kvalifikācijas prakse
Lnv17-9
8.10-10.20 Sabiedrības un cilvēka došība 136-P.Sukaruka
10.25-12.35 Lauksaimniecības tehnika-T v.k.201-V.Kriškalns
13.35-18.00 Ievads lauksaimniecībā un mežsaimniecībā-T(mežsaimniecība) 137-B.Nebare
http://www.pt.edu.lv