NEKLĀTIENE  

2018./2019. mācību gads

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību

AUGKOPĪBA (augkopības tehniķis (ar ievirzi lopkopībā))

  NODARBĪBAS   Lnv17-9
  Tuvākās nodarbības

Lauksaimniecība

Sestdiena,  2.jūnijs  2018.

Lnv17-9
8.10-12.35 Lauksaimniecības tehnika pr. v.k.201-V.Kriškalns
13.35-17.15 Lauksaimniecības tehnika pr. v.k.201-V.Kriškalns
17.20-18.45 Konsultācijas eksāmenam lauksaimniecības tehnika v.k.201-V.Kriškalns/E.Salmiņš/R.Vilcāns
http://www.pt.edu.lv