NEKLĀTIENE  

» Izglītības programmas ar vidējo izglītību

- mācību ilgums 1,5 gadi

- 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

- tiek iegūts diploms par profesionālo vidējo izglītību


  NODARBĪBAS   Lnv17-9
  Tuvākās nodarbības

Lauksaimniecība

Sestdiena,  25.novembris  2017.

Lnv17-9
8.10-13.20 Agronomija v.k.215-S.Audere
14.20-18.45 Lauksaimniecības tehnika-T v.k.201-R.Vilcāns
http://www.pt.edu.lv