PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA - ESF projekts Nr.8.4.1.  
ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros
Vēlams iepazīties ar:
http://www.vtdt.lv