PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA - ESF projekts Nr.8.4.1.  
ESF projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros
Vēlams iepazīties ar:
  NODARBĪBAS
  Priekuļos:   LAt19-8  MDt19-8
  Tuvākās nodarbības

Augkopība

,  23.novembris  2019.

LAn19-9
8.10-12.35 Sabiedrības un cilvēka drošība 136.kab. - L. Sukaruka
13.25-17.50 Kultūraugu mēslošana v.k. 215. kab. S. Audere
LAt19-8
8.10 - 12.35 Kūltūraugu mēslošana v.k. 215.kab. S. Audere
13.25-18.35 Lopkopības pamati v.k. 219. kab. M. Skotele

Autotransports

,  30.novembris  2019.

MDt19-8
8.10-12.35 Iekšdedzes motori 004. kab. - R. Rusmanis
13.25-18.35 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts 008. kab.-A. Dedumets

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

,  28.novembris  2019.

DAnef19-9
18.00-20.10 Datu analīze un pārskatu sagatavošana C. 309. Z. Dubova

Digitālās prasmes darba vajadzībām

,  27.novembris  2019.

DPnef19-9
18.00-20.10 Digitālās prasmes darba vajadzībām C. 309. I. Udrovska

Koka izstrādājumu dizains un restaurācija

,  23.novembris  2019.

KDnef19-8a
9.00-14.50 Koka izstrādājumu dizains un restaurācija C.116. J. Tolpežņikovs
15.00-17.50 Koka izstrādājumu dizains un restaurācija Tālmācība/J. Tolpežņikovs

Komandas darba vadīšana ABC

,  30.novembris  2019.

KVnef19-9
09.00-14.50 Komandas darba vadīšana ABC C.103. S. Rakauskis
15.00-15.40 Komandas darba vadīšana ABC Tālmācība/S. Rakauskis

Mēbeļu restaurācija

,  24.novembris  2019.

MRnef19-11
9.00-14.50 Mēbeļu restaurācija C. darbnīcas - M. Jurciņš

Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana

,  30.novembris  2019.

BPnef19-9
9.00-14.10 Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana C. 304. I. Oša
http://www.vtdt.lv