ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA - NORMATĪVIE DOKUMENTI


Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu un prasmju atzīšana
Ārpus formālā izglītība
Iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai [.doc]
http://www.vtdt.lv