Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs  

http://www.vtdt.lv