PROJEKTI - SAM 8.5.1.

  Visi projekti
Publicēts 31.10.2017.
ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Lasīt tālāk ...

 
http://www.vtdt.lv