PROJEKTI - ERAF projekti
  Visi ERAF projekti
ERAF

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA JĀŅMUIŽAS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ

Vienošanās Nr. 2010/0141/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/011

  14.septembris 2012.

  Projekta ietvaros ir Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums pārvietoja informācijas stendu no ceļa Cēsis-Valmiera pagrieziena uz Jāņmuižu uz projekta īstenošanas vietu Egļu gatvē 8, Priekuļos. Stends ir novietos labi redzamā vietā un pie ēkas, kurā tiek un tiks apgūti Eiropas savienības līdzekļi no projekta ar Vienošanos „Mācību aprīkojuma modernizācija Jāņmuižas profesionālā vidusskola” Nr.2010/0141/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/011.

  Projekta ietvaros ir iegādāta IT mācību aprīkojuma iegādei par aptuveno summu 57 000LVL, kas ir izvietota mācību telpās gan Priekuļos, gan Jāņmuižā.

  Projekta ietvaros pašlaik norit iepirkuma dokumentu izskatīšana un saskaņošana ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (turpmāk VIAA) iepirkumiem mācību aprīkojuma iegādei, izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” un IT mācību aprīkojuma iegādei, kā arī dabaszinību kabinetu un mēbeļu iegādei. Pašlaik tiek saskaņot precizētais mācību aprīkojuma saraksts izglītības programmās „Būvdarbi” un „Lauksaimniecība” ar VIAA un Izglītības ministriju.

  Projekts tiek īstenots atbilstoši projekta mērķim: nodrošināt Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas profesionālās izglītības iegūšanu un sagatavot darba tirgus prasībām kvalificētus speciālistus.

http://www.vtdt.lv