ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA - INFORMĀCIJA
Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kompetenču novērtēšana
Autoatslēdznieka kvalifikācijas eksāmens

Eksāmena notiks 2018.gada 9.februārī   plkst.  9:00

Konsultāciju grafiks (skatīt šeit)

2018.gada 26.janvārī instruktāža kvalifikācijas eksāmenam no 8:00 līdz 9:00 125.kabinets, IERAŠANĀS OBLIGĀTA.

Lejupielādei:
• Iesnieguma forma profesionālās kompetences novērtēšanai (.doc)
• Konsultāciju tēmas un iesnieguma forma konsultācijām (.pdf)

Iesniedzot pieteikumu ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pase vai identifikācijas karte. Eksāmenu atļauts kārtot tiem, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis" prasībām, veikuši iemaksu eksāmena izdevumu segšanai. Informācija par iemaksas apjomu tiks paziņota pēc iesniegumu saņemšanas. Lai labāk varētu sagatavoties eksāmenam janvāra mēnesī, sestdienās tiks organizētas konsultācijas.

Uz konsultācijām lūdzu pieteikties pie Ineses Dedumetas, tālr. 27843536, e – pasts dedumeta.inese@pt.edu.lv.lv


Informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto kompetenču novērtēšanas kārtību skatīt šeit.

Autoatslēdznieka profesijas standartu skatīt šeit.

Direktora vietniece izglītības jomā G. Beperščaite

http://www.pt.edu.lv