Iepirkumi
Atbilstoši Publisko iepirkuma likumam tiek veikta iepirkuma procedūra.
  Publicēts   Iepirkuma priekšmets   Informācija
10.janvāris 2018.
Iepirkuma informācija

Elektroenerģijas iegāde

Identifikācijas Nr. PT2018/1

 

Kontaktpersona: Administrators Aleksandrs Cimbaļuks, tālr. 29468108, e-pasts: cimbaluks.aleksandrs@pt.edu.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.janvāris 2018.
http://www.pt.edu.lv