Iepirkumi - arhīvs
Atbilstoši Publisko iepirkuma likumam tiek veikta iepirkuma procedūra.
  Publicēts   Iepirkuma priekšmets   Informācija
28.februāris 2018.
Iepirkuma informācija

Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde Priekuļu tehnikuma vajadzībām

Identifikācijas Nr. PT2018/2

Piegādātājs: SIA M.E.LAT-LUX (40003081111)

Līgumcena: EUR 23900.00 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 26.marts 2018.
10.janvāris 2018.
Iepirkuma informācija

Elektroenerģijas iegāde

Identifikācijas Nr. PT2018/1

Piegādātājs: SIA AJ Power (40103780693)

Līgumcena: EUR 24999.11 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 26.februāris 2018.
19.janvāris 2017.
Iepirkuma informācija

Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana


CPV kods – 80212000-3 (vidējās profesionālās izglītības pakalpojumi).


Iepirkuma identifikācijas Nr. PT2017/2

Piegādātāji kvalifikācijas prakšu vietām:

1. SIA Tilbe būve, reģ.nr. LV40003922474

2. Z/s Saliņas, reģ.nr. LV40001004160

3. Z/s Jaunupmaļi, reģ.nr. 45401013728

4. SIA Labie koki, reģ.nr. 40103166694

5. Zigmārs Mazulis, reģ.nr.24098912653

6. SIA Terra Vita, reģ.nr.40103825673

7. SIA HORTUS 5A, reģ.nr.40103565279

8. SIA BLK SERVISS, reģ.nr.48503015479

9. Uģis Ventiņš, reģ.nr. 25038312546

10. Īve Seškena, reģ.nr. 26036011701

11. Indra Čulkova, reģ.nr. 0111611701

12. Iveta Sokolovska, reģ.nr. 02077511378

13. Gunta Pūce, reģ.nr. 40307211716

14. Guna Penka, reģ.nr. LV06096611356

Līgumcena EUR 9629,20

Rezultāts publicēts: 20.februāris 2017.
6.janvāris 2017.
Iepirkuma informācija


Pārtikas preču piegāde(15800000-6)

 


Identifikācijas Nr. PT2017/1

Piegādātājs: SIA KABULETI FRUIT (40003959814)
Līgumcena: EUR 39311.10 (bez PVN)

Piegādātājs: SIA BEĀTUS (49502002230)
Līgumcena: EUR 2678.90 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 25.janvāris 2017.
14.decembris 2016.
Iepirkuma informācija

Degvielas iepirkums Priekuļu tehnikuma autotransportam 2017.gadam (09100000-0)

Identifikācijas Nr. PT2016/4

Piegādātājs: AS VIADA Baltija (40103867145)

Līgumcena: EUR 30362.00 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 4.janvāris 2017.
14.decembris 2016.
Iepirkuma informācija

Būvmateriālu piegāde (44111000-1)

Identifikācijas Nr. PT2016/6

Piegādātājs: SIA Tirdzniecības nams Kurši

(40003494995)

Līgumcena: EUR 22400.00 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 4.janvāris 2017.
14.decembris 2016.
Iepirkuma informācija

Sadzīves atkritumu izvešana (90511300-5)

Identifikācijas Nr. PT2016/7

Pārtraukts.

Pamatojums: Iepirkuma izsludināšanai nav tiesiska pamata.

Rezultāts publicēts: 16.decembris 2016.
14.decembris 2016.
Iepirkuma informācija

Sadzīves ķīmijas, higiēnas līdzekļu un materiālu piegāde (39830000-9)


Identifikācijas Nr. PT2016/8

Piegādātājs: SIA MERIDA – LATVIJA (40003681850)

Līgumcena: EUR 6098.80 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 4.janvāris 2017.
14.decembris 2016.
Iepirkuma informācija

Priekuļu tehnikuma autotransporta tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi (50112000-3)


Identifikācijas Nr. PT2016/5

Piegādātājs: SIA OGUS (49503002454)

Līgumcena: EUR 1732.00 (bez PVN)

Rezultāts publicēts: 4.janvāris 2017.
http://www.vtdt.lv