JAUNUMS
  Interešu izglītībaTehnikums
24.aprīlis 2014.

23.aprīlī tehnikuma deju kolektīvs "Virpulis", vokāli instrumentālais ansamblis un radošās darbnīcas piedalījās LR IZM Vidzemes reģiona Profesionālo izglītības iestāžu radošajā pasākumā "DABAS RITUMS", kurš šogad notika Mālpils kultūras namā un organizatoru funkcijas veica Mālpils PV kolektīvs. Latvijas gadalaiki tika apspēlēti dziesmās, dejās un dzejās.

Paldies skolotājiem U. Blīgznam un O.Gailītim!


Tehnikuma radošajā darbnīcā skolotājas D.Zelča- Ločmele un I. Mālniece kopā ar audzēknēm no ēdināšanas pakalpojumu speciālistu grupas, gatavoja interesanta noformējuma sviestmaizes. Protams darbībās tika iesaistīti darbnīcu apmeklētāji, kuri savu interesanti sagatavoto sviestmaizi saņēma dāvanā.


http://www.vtdt.lv