JAUNUMS
  IZLAIDUMSTehnikums
24.jūnijs 2014.

Priekuļu tehnikumā IZLAIDUMS

29.jūnijā 1500

Norises vieta - sporta zālē.


INFORMĀCIJA par IZLAIDUMA svētku norisi!

29.jūnijā 1500 Priekuļos.

1430 Stāšanās gājienam uz stadiona skrejceļa /stājas pa 3 rindā/

/lietus gadījumā - stāšanās gājienam pie sporta zāles un foajē.

Ciemiņiem ieeja pa sporta zāles gala durvīm/

Gājiena kārtība:

Priekuļu grupām:

Stāšanās gājienam uz stadiona skrejceļa /sporta zāles pusē un basketbola laukuma pusē, stājas pa 3 rindā/

1. Tehnikuma karogs

2. Administrācija, kvalifikācijas eksāmenu komisijas pārstāvji.

3. Skolotāji.

4. Aa

5. Ab

6. Ac

7. S

8. M

9. T

10. D

Jāņmuižas grupām

Stāšanās gājienam uz stadiona skrejceļa /sporta zāles pusē un stāvlaukuma pusē, stājas pa 3 rindā/

1. Skolas karogs /Jāņmuižas grupas/

2. Administrācija, kvalifikācijas eksāmenu komisijas pārstāvji.

3. E

4. Aj

5. L

6. BA

Svinīgā pasākuma norise:

- Valsts karoga pacelšana un himna

- Audzēkņu ieraksti Goda grāmatā un pateicības vecākiem.

- Vecāku sveikšana

- Diplomu un apliecību saņemšanas secība:

1. Aa

2. Ab

3. Ac

4. Aj

5. S

6. E

7. T

8. M

9. Neklātnieki

10. L

11. D

12. BA

- Vārds Sveicējiem – skolotāji, ciemiņi, vecāki…

- Absolventi –Paldies skolai un skolotājiem…

- Karoga nodošana

- /Fotografēšanās/

Jaukus svētkus!


http://www.vtdt.lv