JAUNUMS
  Praktiskās mācībasAudzēkņi
16.februāris 2015.

Lauksaimniecības tehnikas mehāniķi vides zinību praktiskajās mācībās apmeklēja vairākus vides uzņēmumus. Iepazinās ar komunālās saimniecības darbību Priekuļu pagastā, uzņēmumu "Vinda" Cēsīs, ZAAO darbību un Daibes poligonu un makulatūras pārstrādes uzņēmumu "V.L.T." Valmierā.


Paldies Priekuļu pagasta komunālās samniecības vadītājam E.Ikauniekam, kurš iepazīstināja ar katlu mājas darbību un parādīja jaunākās tehniskās iespējas ūdens apsaimniekošanā un kanālu uzraudzībā.

Jaunieši Cēsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieguva informāciju par procesiem  ūdens sagatavošanā un, izstaigājot ūdens attīrītavu, noskaidroja kādas ir galvenās norises notekūdeņu attīrīšanā.

Jaunieši bija pārsteigti par ZAAO (Ziemeļvidzemas atkritumu apsaimniekošanas organizācija) vērienīgo darbību un centieniem vides aizsardzībā. Daibes poligona teritorija un procesi, kas tiek veikti atkritumu apsaimniekošanā, uzskatāmi parāda vides problēmas valstī (lēnām "ieaugam" atkritumus, jo paši Latvijā tos pārstrādājam ļoti minimāli).

Lai saprastu, kas notiek ar atkritumiem, pēc to savākšanas, apmeklējām arī makulatūras pārtrādes uzņēmumu Valmierā "V.L.T.", kur, pārstrādājot attiecīgi dozētu makulatūru, tiek ražotas olu iesaiņojuma bretes.


http://www.vtdt.lv