JAUNUMS
  ESF mērķstipendijas Audzēkņi
7.jūlijs 2015.

ESF 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

ESF projekta mērķstipendiju 2015.gada JŪNIJĀ saņēmuši 60.57 % izglītojamo.


Kurss Grupa Audzēkņi kopā Mērķstipendijas JŪNIJĀ saņem
1.KURSS Aa14 23 16
Ab14 15 3
AE14 17 4
Ba/Be14 16 7
D14 24 12
E14 23 2
M14 17 11
L14 9 5
K14 4 2
S14 5 4
2.KURSS Aa13 15 7
Ab13 15 6
AE13 19 14
Be13 8 3
D13 26 17
E13 10 8
K13 18 11
L13 17 6
M13 23 18
T13 6 6
3.KURSS Aa 12 19 6
Ab 12 16 8
AE 12 22 18
Ba12 16 8
D12 22 8
E 12 9 6
K 12 8 4
L 12 18 12
M 12 15 9
T 12 6 6
4.KURSS Aa 11 12 10
Ab 11 15 9
AE 11 16 14
Aj 11 20 9
Be 11 12 12
Da 11 22 19
Db 11 12 8
E 11 14 14
K 11 12 12
L11 7 6
M11 19 15
T11 7 6
KOPĀ 629 381
%   60.57

http://www.vtdt.lv