JAUNUMS
  Izmaiņas Ērgļu Profesionālās vidusskolas darbāPrese
10.jūlijs 2015.

A.Spaile, Ērgļu Profesionālās vidusskolas direktors / Brīvā Daugava

Informējam, ka no 2015.gada 1.jūnija ir sācies Ērgļu Profesionālās vidusskolas pievienošanas process Priekuļu tehnikumam. Ministru kabineta rīkojums Nr.131 Rīgā 2015.gada 17 martā (prot. Nr.15 12.§) paredz ar 2015.gada 1.septembri likvidēt Ērgļu Profesionālo vidusskolu, to pievienojot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajai valsts profesionālās izglītības iestādei, kompetences centram — Priekuļu tehnikumam. Noteikts, ka tehnikums ir vidusskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību un saistību pārņēmējs.


Ērgļos — Priekuļu tehnikuma filiālē tiks īstenotas visas iepriekš īstenotās izglītības programmas: Namdaris, Jumiķis, Guļbūves ēku celtnieks, Būvstrādnieks, Kokkopis/Arborists, Motorzāģa operators, Auklis, Viesmīlis, Drēbnieks un Bistro pakalpojuma speciālists. Sīkāku informāciju par uzņemšanu un programmām jūs varat saņemt mājas lapā: www.ergliarods.lv un www.vplt.lv, kā arī iesniegt dokumentus uz konkrēto programmu jebkurā kompetences centra skolā Priekuļos vai Ērgļos.

Šīs pārmaiņas ir saistītas ar Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdē (prot. Nr.37 43.§) noteikto, ka nelielās (300 un mazāk izglītojamie) profesionālās izglītības iestādes ir nododamas pašvaldībām vai var nodot (pievienot) citai profesionālās izglītības iestādei — kompetences centram. Izglītības un zinātnes ministrija un skola šo attīstības ceļu redz kopā ar Priekuļu tehnikumu. Kopīgi ir izstrādāta kompetences centra attīstības stratēģija līdz 2020. gadam, kurā tiek paredzēta infrastruktūras uzlabošana un izglītības programmu modernizācija abās iestādēs. Tiek plānots ieviest papildus jaunas izglītības programmas energoresursu ražošanas un pārstrādes, ēku energoefektivitātes un būvniecības, vides un apkalpojošās sfēras jomās. Mēs saskatām šo pārmaiņu procesu kā jaunu iespēju apvienot materiālo un intelektuālo resursu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, arī organizējot to tuvāk dzīvesvietai. Ērgļu Profesionālās vidusskolas skolotāji un darbinieki turpinās strādāt Ērgļos kā Priekuļu tehnikuma darbinieki.

Uz tikšanos 1. septembrī!


http://www.vtdt.lv