JAUNUMS
  “Egles zars”Tehnikums
3.decembris 2015.

Tehnikuma 1. – 4. kursa audzēkņi, skolotāji un darbinieki aicināti piedalīties konkursā Ziemassvētkus gaidot  “Egles zars”.

Uzdevums dekorēt/izveidot egles zaru izmantojot atribūtus, kuriem saistība ar audzēkņu apgūstamo profesiju. Skolotāji vai darbinieki dekorēšanai izmanto atribūtus saistībā ar mācāmo priekšmetu vai veicamo pienākumu.

 Izstāde būs apskatāma 2.stāva foajē no 14. decembra - 5.janvārim.


Konkurss Ziemassvētkus gaidot...

Egles zars

Nolikums

Mērķis:

• Rosināt tehnikuma audzēkņus un darbiniekus attīstīt savus talantus.

• Veicināt radošo darbību uu grupas biedru sadarbību.

Dalībnieki:

Tehnikuma 1. – 4. kursa audzēkņi, skolotāji un darbinieki.

Atbildīgie par izstādes iekārtošanu, afišu un diplomiem – K13 un B/E13

Uzdevums:

1. Dekorēt/izveidot egles zaru izmantojot atribūtus, kuriem saistība ar audzēkņu apgūstamo profesiju. Skolotāji vai darbinieki dekorēšanai izmanto atribūtus saistībā ar mācāmo priekšmetu vai veicamo pienākumu.

2. Iesniegt atbildīgajiem par izstādi vai novietot 203.kabinetā /no 10.decembra./

3. Klāt pievienot uzrakstu “darba nosaukumu” un “darba autors”

Norise: Izstāde 2.stāva foajē no 14. decembra - 5.janvārim

Apbalvošana:

• Diplomi

• Pārsteiguma balvas

Direktora vietniece audzināšanas jomā P.Sukaruka


http://www.vtdt.lv